K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Centrum krwiodawstwa w statystykach

0

Słupskie Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa podsumowało swoją działalność w 2022 roku. Wyniki mogą napawać optymizmem, ponieważ od początku pandemii sukcesywnie odnotowywany jest wzrost ilości pozyskiwanej krwi. W ubiegłym roku w Centrum pobrano aż 20.206 donacji, dzięki czemu mogło ono zapewnić podległym mu szpitalom samowystarczalność w krew i jej składniki, a także wesprzeć w tym zakresie inne ośrodki krwiodawstwa. Poniżej pełne statystyki 2022 roku.
.
* 20.206 pobranych donacji krwi,
* ponad 1.000 pobranych donacji osocza metodą plazmaferezy i prawie 300 donacji płytek krwi,
* uruchomienie 228 ekip poboru krwi,
* rejestracja 10.679 krwiodawców, w tym 2289 dawców pierwszorazowych,
* promocja krwiodawstwa wśród uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i na uczelniach wyższych – prelekcje i wspólne akcje,
* wizyty w przedszkolach i zapoznawanie dzieci z ideą oddawania krwi,
* współpraca z firmami, instytucjami, podmiotami leczniczymi, relacje na bieżąco w mediach społecznościowych CKiK,
* uczestnictwo w lokalnych eventach, promocja Kropelki w przestrzeni publicznej,
* współpraca z lokalnymi mediami w zakresie organizacji konkursów,
* promocja krwiodawstwa poprzez aktywność w social mediach, rozdanych około 100 tysięcy ulotek.
.
Centrum składa wszystkim krwiodawcom podziękowanie za ich bezcenny dar i wrażliwość na osoby chore, znajdujące się w potrzebie. (jwb, źródło i ryc.: CKiK)

Skomentuj