K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Zgłaszanie kandydatur do nagród teatralnych

0

Można już zgłaszać kandydatury do Nagród Teatralnych Marszałka Województwa Pomorskiego. Tymi wyróżnieniami uhonorowane zostaną trzy najwybitniejsze osiągnięcia sceniczne na Pomorzu w minionym roku. Propozycje można przesyłać do 20 lutego.

Nagrody Teatralne Marszałka Województwa Pomorskiego wręczane są od 1999 roku i przyznawane trzem najwybitniejszym osiągnięciom artystycznym w dziedzinie teatru (m.in.: reżyserię, rolę męską, rolę żeńską, scenografie, muzykę, scenariusz czy debiut roku) związanych z Pomorzem. Kandydatów mogą zgłaszać stowarzyszenia i związki twórcze, instytucje kultury, organy administracji publicznej, szkoły wyższe i szkoły artystyczne, media, organizacje pozarządowe oraz podmioty gospodarcze działające w sferze kultury. Każdy z tych podmiotów może zgłosić trzy kandydatury do Nagrody Teatralnej Marszałka Województwa Pomorskiego, jedną propozycję do Nagrody Teatralnej im. prof. Jana Ciechowicza, a także jeden z ubiegłorocznych premierowych spektakli, który powinien zostać wyróżniony jako Przedstawienie Roku.

Zgłoszenia można przesyłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Departament Kultury, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk lub elektronicznie na adres e-mail: [email protected]. Termin zgłaszania kandydatur mija 20 lutego br. (opr. rkh)

Skomentuj