K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Gminne kroki ku zmianom

0

Jak już informowaliśmy dwie ościenne słupskie gminy czekają niebawem duże zmiany. Gmina Słupsk chce przenieść swoją stolicę do Redzikowo i zmienić swoją nazwę, a stolica gminy Kobylnica zamierza zostać miastem.

Oba samorządy przygotowują się do przeprowadzenia konsultacji społecznych w tej sprawie ze swoimi mieszkańcami. Jeśli chodzi o Urząd Gminy Słupsk, to ten poinformował mieszkańców o obowiązku, jaki na nim ciąży z tytułu uchwały podjętej przez Radę Gminy Słupsk w dniu 12 stycznia, czyli o obligatoryjnej konieczności przeprowadzenia konsultacji w sprawie zmiany nazwy z „Gmina Słupsk” na „Gmina Redzikowo”. Na razie się do tego przygotowuje, a o formach i przebiegu konsultacji urząd będzie informował. Jednocześnie urzędnicy gminni zwracają uwagę na to, że zmiana nazwy gminy, nie wiąże się z żadnymi kosztami ani trudnościami i dla mieszkańców. Nie będzie trzeba wymieniać dowodów osobistych ani innych dokumentów.

Znacznie dalej w realizacji swoich zamiarów jest samorząd Kobylnicy. W przyszłym tygodniu (24 stycznia) rozpoczną się spotkania informacyjne z mieszkańcami dotyczące procedury nadania statusu miasta miejscowości Kobylnica. Na stronie internetowej tego samorządu ukazał się już komunikat, w którym podano pełny harmonogram spotkań informacyjnych w dziesięciu różnych miejscowościach. „Jest to doskonała okazja do uzyskania wszystkich potrzebnych informacji dotyczących tego procesu oraz do zadawania pytań i rozwiania wątpliwości – przekonują władze gminy. – Opinie i sugestie są bardzo ważne, ponieważ to Wy, Szanowni Państwo decydujecie o przyszłości naszej lokalnej społeczności. Dlatego też samorząd serdecznie zachęca do udziału w spotkaniach informacyjnych, abyście Państwo mogli w pełni wykorzystać swoje prawo do wpływu na decyzje dotyczące naszej gminy”. Harmonogramowi spotkań towarzyszy grafika punktująca korzyści z nadania miejscowości Kobylnica statusu miasta. (opr. rkh)

Skomentuj