K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Projekt nowej siedziby przedszkola

0

Urząd Miasta Ustka informuje o przygotowaniach do adaptacji części budynku Szkoły Podstawowej nr 3 na siedzibę Przedszkola Miejskiego nr 1 w Ustce. Spotkanie dla mieszkańców, podczas którego zaprezentowana zostanie koncepcja architektoniczno-budowlana inwestycji, odbędzie się we wtorek, 31 stycznia, o godzinie 17.00 w sali 101 usteckiego magistratu.
.
Plany inwestycyjne zakładają przebudowę części budynku szkoły na potrzeby przedszkola, rozbudowę budynku o łącznik pomiędzy szkołą a salą gimnastyczną oraz zagospodarowanie terenu działki. Przewidziano m.in. miejsce gromadzenia odpadów stałych, 15 miejsc postojowych zlokalizowanych przy granicy z pasem drogowym ulicy Wróblewskiego, plac zabaw, wiatę edukacyjną i inne elementy z przeznaczeniem dla przedszkola, a także plac zabaw i boisko dla szkoły.
.
W ramach przebudowy części szkoły na przedszkole planuje się utworzenie 6 oddziałów przedszkola dla 114 dzieci oraz 26 osób personelu wraz z zapleczem sanitarno-kuchennym i pokojami administracyjno-terapeutycznymi. Ponadto przedszkole dzięki instalacji windy zostanie dostosowane do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami. Oprócz oddziałów ogólnodostępnych utworzony zostanie również oddziału integracyjnego dla dzieci, dodatkowo wyposażony w salę integracji sensorycznej, salę kompensacyjną i azyl, czyli salę światła i wyciszenia.
.
Uwagi do przedstawionej koncepcji mieszkańcy mogą zgłaszać do dnia 2 lutego br. elektronicznie na adres: [email protected] lub pocztą tradycyjną: Urząd Miasta Ustka, ulica ks. kard. Stanisława Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka. Więcej informacji na stronie: www.ustka.pl. (opr. jwb)

Skomentuj