K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Rocznica w Zakątku

0

Najbliższy czwartek (26 stycznia) będzie stał pod znakiem świętowania pierwszej rocznicy powstania Zakątka, pracowni samodzielności dla dzieci z pieczy zastępczej. Z Pracowni korzystają zarówno dzieci z pieczy zastępczej, jak i z placówek socjalizacyjnych.

Specjalne mieszkanie zostało wyremontowane i zaadaptowane na potrzeby takiej pracowni ze środków miasta. Środki finansowe na funkcjonowanie Zakątka zostały pozyskane przez słupski Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie z dedykowanych projektów.

– Taką formą pomocy w zeszłym roku udało nam się objąć przeszło 80 dzieci z rodzin zastępczych – informuje Emilia Formela, koordynator pieczy zastępczej w słupskim MOPR. – Dla porównania powiem, że takich dzieci było 139 – 145 w ciągi minionego roku. W Zakątku prowadzimy szereg działań ukierunkowanych na podnoszenie poziomu samodzielności dzieci. Różne zajęcia organizowane są regularnie. One nie tylko usamodzielniają, ale i rozwijają ich potencjał, zainteresowania. Zakątek służy także integracji rodziców zastępczych. Dla nas, dla pracowników pieczy zastępczej, jest to świetne narzędzie pracy. W Zakątku możemy spotkać się z rodzicami zastępczymi w zupełnie innym klimacie niż w pomieszczeniach biurowych. Z założenia, gdy powstawał Zakątek, chcieliśmy, żeby panowała w nim dobra, przyjazna atmosfera. Rozmowy o kłopotach, trudnościach czy problemach rodziców zastępczych tutaj mają całkowicie inny wymiar. Ważne jest i to, że w tych pomieszczeniach spotykamy się także z przedstawicielami chociażby Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego. Możemy w Zakątku porozmawiać o kandydatach na rodziców adopcyjnych, poznać ich. Nie ma tu żadnych czynników zakłócających i burzących tok rozmowy.

Pracownia ta nie służy jedynie spotkaniom z rodzicami zastępczymi i zajęciom z dziećmi. W okresie weekendowym trafiają do tego mieszkania nastoletni podopieczni, którzy są już w procesie usamodzielnienia i tutaj przechodzą swoistą szkołę samodzielności. Otrzymują zadania do samodzielnego wykonania, na przykład zakupy, przygotowanie posiłków czy posprzątanie po sobie. Dla tych rodzin zastępczych, które jeszcze nie miały okazji zapoznać się z tą pracownią MOPR przygotował w ramach świętowania rocznicy dzień otwarty. Wiceprezydent Marta Makuch zachęca do odwiedzin Zakątka tych słupszczan, którzy zastanawiają się nad przyjęciem roli rodziców zastępczych.

– Warto przyjść, porozmawiać, zobaczyć jak to wygląda i łatwiej wtedy będzie podjąć decyzję – przekonuje pani wiceprezydent.

Zakątek funkcjonuje w Słupsku przy ul. Zygmunta Krasińskiego 7, a w najbliższy czwartek oficjalna część rocznicy jego powstania rozpocznie się o godz. 11. (rkh)

Skomentuj