K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Rybacka w modernizacji

0

W ramach dofinansowania z Programu Inwestycji Strategicznych prowadzona jest modernizacja ulicy Rybackiej w Słupsku. Całość robót drogowych ma zakończyć się w maju bieżącego roku.
.
Zgodnie z projektem szerokość nowej dwupasmowej nawierzchni wyniesie 7 metrów na odcinku od końcowej stacji paliw do skrzyżowania z ulicą Chopina i 6 metrów od ronda do ulicy Moniuszki. W całym ciągu 690 metrów wyremontowanej drogi pojawią się 3 zatoki parkingowe po 6 miejsc prostopadłych, a także oznakowane miejsca postojowe. Dotyczy to m.in. odcinka od ulicy Chopina do Moniuszki, gdzie zlikwidowany został pas zieleni oddzielający chodnik od jezdni, a obniżony krawężnik pozwoli parkować częściowo na poszerzonym trotuarze. Nie została natomiast wyodrębniona osobna ścieżka rowerowa, jednak korzystający z jednośladów będą mogli przemieszczać się jezdnią w warunkach ruchu uspokojonego do 30 km/h.
.
W ramach inwestycji wykonano już dwa wyniesione ponad poziom jezdni asfaltowe przejścia dla pieszych oraz nowe zjazdy indywidualne i publiczne. Przejścia osobno doświetlone zostaną ledami. Na skrzyżowaniu Rybackiej i Chopina widoczny jest także obrys niewielkiego ronda, które w miejsce tradycyjnego skrzyżowania ma poprawić bezpieczeństwo kierujących pojazdami oraz niezmotoryzowanych i uspokoić ruch w tym miejscu. Wciąż brakuje jeszcze ostatniej warstwy asfaltowej nawierzchni na połowie odcinka modernizowanej ulicy, co wiąże się z zimowymi przerwami technicznymi w wytwórniach mas bitumicznych. Na tę wylewkę trzeba będzie poczekć jeszcze kilka tygodni.
.
Jak przypomina Paweł Krzemień z referatu rewitalizacji słupskiego ratusza, budowa wciąż trwa, co widać choćby po wystających studzienkach, dlatego uspokaja mieszkańców, którzy zgłaszają zbyt dużą różnicę w wysokości poziomów przy przejściach i zjazdach, że zostaną one zniwelowane po położeniu warstwy ścieralnej.
.
Oprócz rozbudowy podziemnej infrastruktury, w tym kanalizacji, ulica na całym remontowanym odcinku zyska nowe oświetlenie i nowe ciągi piesze. Teren inwestycji zagospodarowany zostanie także nowymi nasadzeniami zieleni i elementami małej architektury. / Joanna Wojciechowicz-Bednarek

Skomentuj