K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Światowy Dzień Mokradeł

0

Park Krajobrazowy Dolina Słupi przypomina o Światowym Dniu Mokradeł, który obchodzony jest 2 lutego w związku z rocznicą podpisania Konwencji Ramsarskiej o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe. Wyznaczonych zostało 2.372 takich terenów, w tym 19 w Polsce, ważnych zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego. Konwencję podpisaną w 1971 roku ratyfikowało dotąd 171 państw.
.
Tegoroczne obchody Światowego Dnia Mokradeł odbywają się pod hasłem „Już czas na przywrócenie mokradeł”. Z tej okazji Park Krajobrazowy Dolina Słupi zaprasza zainteresowanych tematyką do swojej siedziby przy ulicy Poniatowskiego 4a do wspólnego świętowania i pogłębienia wiedzy o mokradłach.
.
Podczas spotkania z pracownikami Parku będzie można m.in. zapoznać się z wystawą poświęconą jeziorom, wysłuchać wykładu na temat torfowisk i dowiedzieć się o podejmowanych przez Park działaniach na rzecz ochrony tych bezcennych ekosystemów. Warto nie tylko pogłębiać ekoświadomość, ale i przenosić troskę o przyrodę ze świadomości do praktyki, bo jak pokazują badania, mokradła giną w zastraszającym tempie.
.
Program obchodów Światowego Dnia Mokradeł w PK Dolina Słupi w dniu 2 lutego:
– wystawa „Jeziora pomorskie ostoją bioróżnorodności” dostępna na zewnątrz budynku od strony ulicy Poniatowskiego,
– wystawa przyrodnicza „Słupia – rzeka wiedzy” dostępna w Centrum Edukacji Ekologicznej w siedzibie Parku w godzinach 10-17,
– wykłady – „Zrealizowane projekty ochrony mokradeł w PK „Dolina Słupi”, „Różnorodność, znaczenie i ochrona torfowisk”,  prowadzone przez pracowników Parku w godzinach 15-17.
.
Grupy szkolne, które chciałyby w tym dniu odwiedzić Park Krajobrazowy Dolina Słupi, proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 727 660 069. (opr. jwb)

Skomentuj