K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Decyzje podatkowe i prośba o 1,5%

0

Podczas dzisiejszej konferencji prasowej władz słupskiego ratusza wiceprezydent Marta Makuch poinformowała, że począwszy od 3 lutego urzędnicy będą dostarczali do domów decyzje podatkowe na 2023 rok. Akcja potrwa do 18 lutego.

Decyzje dostarczane będą od poniedziałku do soboty. Pracownik Urzędu Miejskiego w Słupsku będzie posiadał przy sobie identyfikator służbowy. Każdy mieszkaniec i mieszkanka otrzyma decyzję podatkową w kopercie, a jej odbiór należy potwierdzić datą oraz podpisem.

– Decyzje będą doręczane do mieszkań, aby nikt nie musiał chodzić na pocztę – mówi wiceprezydent Marta Makuch. – Chyba że dwukrotnie ktoś nie otworzy drzwi urzędnikowi, wtedy decyzja zostanie wysłana pocztą. Podkreślę jeszcze jedną rzecz. Urzędnik zawsze jest wyposażony w identyfikator i nigdy nie pobiera pieniędzy. Jeżeli podatek opiewa na kwotę do 100 złotych, to jest on płacony jednorazowo do 15 marca. Jeżeli jest wyższy, to może być rozłożony na cztery raty i można go płacić w terminach do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada.

Oprócz decyzji podatkowej mieszkańcy otrzymają też ulotkę z wykazem słupskich organizacji pożytku publicznego. Każdy mieszkaniec rozliczając swój PIT może przekazać 1,5% swojego podatku na jedną z 40 słupskich organizacji.

– Oczywiście każdy wybierze dowolną organizację – zaznacza Marta Makuch. – My z panią prezydent co roku zachęcamy, żeby to była słupska organizacja pożytku publicznego. To są organizacje, które wspierają zarówno osoby niepełnosprawne, bezdomne, ubogie, chore, opiekują się zwierzętami, organizują koncerty, działają na rzecz edukacji obywatelskiej czy promują aktywność sportową. Jest ich naprawdę bardzo dużo i można przekazać 1,5% tej organizacji, która jest bliska sercu. Ważne jest i to, że taki odpis nie obciąża podatnika. Po prostu o tyle mniej trafi do budżetu państwa, a zostanie w Słupsku.

Kwota przekazywana przez słupszczan organizacjom pożytku publicznego rośnie każdego roku. W 2021 roku mieszkańcy miasta przekazali 4.679.000 złotych na te organizacje. W to wliczone są również organizacje ogólnopolskie. Na odpis procenta decydowało się prawie 55 procent słupskich podatników. (rkh)

Skomentuj