K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Słupsk: 1,5 procent dla organizacji

0

Rozliczając się z fiskusem, każdy ma prawo zdecydować o przekazaniu cząstki odprowadzanego podatku dochodowego na konto wybranej organizacji pożytku publicznego. W tej niewielkiej kwocie mamy wpływ na realizację konkretnego celu, ponieważ już całą resztę naszych pieniędzy zagospodaruje państwo.
.
Możliwość przekazania ułamka z PIT istnieje od 2003 roku. Od bieżącego roku udział wsparcia fundacji i stowarzyszeń zwiększony został z 1 na 1,5 procent. W Słupsku zarejestrowanych jest 40 podmiotów pracujących na rzecz mieszkańców, które mają status OPP.

W odpowiedniej rubryce formularza PIT w rocznym zeznaniu podatkowym lub w wypadku emerytów i rencistów na druku PIT OP należy wpisać wybraną przez siebie organizację pożytku publicznego – jej KRS. Można też wskazać konkretny cel szczegółowy, na który chce się przekazać pieniądze. (jwb, ryc. UM)

Skomentuj