K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Wentylacja mechaniczna w słupskim szpitalu

0

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Słupsku rozszerzył zakres realizacji świadczeń w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w Ustce o potrzeby pacjentów z niewydolnością oddechową wentylowanych mechanicznie. Tego rodzaju wentylacja umożliwia prawidłowe sztuczne, całkowite lub wspomagane oddychanie takich osób przy użyciu respiratora.
.
Opieka przeznaczona jest dla pacjentów niewymagających hospitalizacji w oddziałach intensywnej terapii, ale wymagających zastosowania ciągłej terapii oddechowej przy pomocy respiratora oraz zapewnienia całodobowej opieki. Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Ustce dla pacjentów wentylowanych mechanicznie wyposażony jest w sprzęt leczniczy i pielęgnacyjny, między innymi respiratory, kardiomonitory, ssaki elektryczne, łóżka w regulacją wysokości, profesjonalne materace przeciwodleżynowe, defibrylatory, pompy żywieniowe, pompy infuzyjne, sprzęt rehabilitacyjny, podnośniki do przewozu chorych. Nad chorymi czuwa zespół lekarzy specjalistów w dziedzinie anestezjologii, neurologii, chorób płuc, rehabilitacji oraz pielęgniarki anestezjologiczne i zespół pomocniczy.
.
Realizacja świadczeń wentylacji mechanicznej w słupskim szpitalu prowadzona jest w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Umowa obowiązuje od 2023 roku do 31 grudnia 2027 roku. Zarząd szpitala podpisał umowę na powyższy zakres na 4 łóżka.
.
– Dzięki możliwości korzystania z respiratora w placówce opiekuńczej w znacznym stopniu ułatwiamy osobom chorym powrót do funkcjonowania w bardziej naturalnym środowisku, zbliżonym do domowych, likwidując konieczność długotrwałego pobytu w szpitalu – zaznacza Anetta Barna-Feszak, wiceprezes Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku.
.
Placówka zaprasza do współpracy i kontaktu pod numerem telefonu: 59 81 54 227. Dokumenty potrzebne do przyjęcia pacjenta w celu wdrożenia wentylacji mechanicznej dostępne są na stronie słupskiego szpitala w zakładce Oddziały, w sekcji Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy. (opr. jwb)

Skomentuj