K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Nielegalny demontaż pojazdów

0

W minioną środę, 15 lutego, inspektorzy słupskiej delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w związku z możliwością wystąpienia przestępstwa lub wykroczenia przeprowadzili czynności sprawdzające na jednej z posesji w gminie Ustka. Pracownicy działu zwalczania przestępczości środowiskowej rozpoczęli swoje działania z art. 10 b ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska. O miejscu nielegalnej działalności powiadomili WIOŚ w Gdańsku funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Ustce.
.
Ze wstępnych ustaleń wynika, że na kontrolowanym terenie prowadzony był nielegalny demontaż pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niezgodne z przepisami gospodarowanie odpadami. Za powyższe naruszenia przepisów grożą kary pieniężne w wysokości odpowiednio do 500.000 złotych za demontaż poza stacją demontażu i do 1.000.000 złotych za gospodarowanie odpadami bez uzyskania stosownych decyzji. Trwają dalsze ustalenia w sprawie. (opr. jwb, fot. WIOŚ)

Skomentuj