K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Start usteckiego budżetu obywatelskiego

0

W dniach 6 marca – 3 kwietnia Urząd Miasta Ustka prowadzi nabór projektów do kolejnej edycji budżetu obywatelskiego. Propozycje mieszkańców, które zwyciężą w głosowaniu, zostaną zrealizowane z miejskiej kasy.
.
Jak kwota jest do dyspozycji?
Do rozdysponowania jest pół miliona złotych, z czego 400 tysięcy na zadania inwestycyjne i 100 tysięcy na zadania społeczne – do 50 tysięcy na jedno zadanie.
.
Kto może zgłosić zadanie?
Każdy mieszkaniec może zgłosić dowolną liczbę propozycji zadań, przy czym każdy z nich wymaga złożenia odrębnego formularza zgłoszeniowego.
.
Jak zgłosić zadanie?
1. Zgłoszenie propozycji zadania do zrealizowania w ramach budżetu obywatelskiego następuje na Formularzu zgłoszeniowym w wersji papierowej lub elektronicznej poprzez portal Budżetu Obywatelskiego Miasta Ustka.
2. Każda propozycja zadania musi zostać poparta podpisami co najmniej 15 mieszkańców Miasta.
3. Formularze zgłoszeniowe są dostępne na portalu budżetu obywatelskiego i w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Ustka przy ulicy ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3.
.
Czego mogą dotyczyć zgłaszane pomysły?
• inwestycji, mających charakter budowy, przebudowy, rozbudowy, nadbudowy czy modernizacji takich elementów infrastruktury, jak:
◦ przestrzenie publiczne, tj. np. place zabaw, siłownie zewnętrzne, skwery, parki, boiska itp.,
◦ elementy ulic, tj. np. chodniki, drogi rowerowe, jezdnie i parkingi, likwidacja barier architektonicznych, tworzenie elementów małej architektury, meble miejskie, zieleń miejska, oświetlenie itp.
W poprzednich edycjach budżetu były to np. Young Spot, plac zabaw, ogród botaniczny, korty tenisowe, budowa chodnika, toaleta dla psów, miasteczko ruchu drogowego i inne.
• zadań społecznych, polegających na organizacji m. in. imprez, warsztatów, szkoleń, wystaw, festiwali, spotkań, zawodów sportowych itp.
W tej kategorii mieszkańcy składali projekty tj.: Koszykówka dla każdego, Święto ulicy Marynarki Polskiej, EKO spływ rzeką Słupią i warsztaty „Nie pękaj! Ratuj!”, Szkoła Usteckich Syren czy Hip-Hop na fali.
.
Informacje, formularze, podpowiedzi – gdzie znaleźć?
• portal budżetu obywatelskiego: ustka.budzet-obywatelski.org – wszystkie niezbędne informacje, formularze, załączniki
• spotkanie w urzędzie: 14 marca br. godzina 17.00 – możliwość „przegadania” pomysłu, wypełnienie formularza
• dni otwarte budżetu obywatelskiego w Urzędzie Miasta Ustka – 24 i 29 marca
• osoby do kontaktu w urzędzie:
• projekty inwestycyjne: Wydział Inwestycji, Bernard Kowalczyk, [email protected], tel. 59 8154 312
• projekty społeczne: Wydział Promocji, Magdalena Matusiak, [email protected], tel. 59 8154 350 lub Wydział Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu Dorota Szcześniak – Abramczyk, [email protected] , tel. 59 8154 370
• własności gruntów: Wydział Gospodarki Nieruchomościami Krzysztof Stodoła, [email protected], tel. 59 8154 331
• miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego: Wydział Gospodarki Przestrzennej Witold Sikorski, [email protected], tel. 59 8154 321

Skomentuj