K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Rozpoczęcie przebudowy ulicy Armii Krajowej

0

We wtorek, 14 marca, rozpoczyna się przebudowa ulicy Armii Krajowej. Jezdnia od ulicy Szarych Szeregów – bez skrzyżowania – do ulicy Partyzantów – wraz ze skrzyżowaniem – zostanie tego dnia zamknięta. Wyłączony z ruchu zostanie także chodnik na tym odcinku po stronie północnej, przy siedzibie Starostwa Powiatowego w Słupsku. Zmiany – informuje Zarząd Infrastruktury Miejskiej – dotyczyć będą również komunikacji miejskiej. Linie przebiegające ulicami Grodzką i Armii Krajowej pojadą objazdami. Na stałą trasę wrócą autobusy linii nr 2, natomiast linia nr 4 obsłuży Osiedle Przy Lesie i ulicę Lawendową.
.
Zmiany w komunikacji miejskiej
.
Zawieszona zostaje obsługa przystanków Grodzka, Armii Krajowej i Pobożnego. Przystanki „Stary Cmentarz” zostają przeniesione z ulicy Armii Krajowej na ulicę Kaszubską. Zmienione zostają trasy linii nr:
• 1, 3, 7, 8 i 21, które w obu kierunkach będą przebiegały ulicami Kilińskiego, Kaszubską i Sierpinka,
• 9, która na odcinku pomiędzy ulicami Kopernika a Lotha zostanie poprowadzona objazdem przez ulice Kilińskiego, Kaszubską i Obrońców Wybrzeża,
• 18, która na odcinku pomiędzy aleją Sienkiewicza a ulicą Lotha będzie przebiegała objazdem ulicami Kilińskiego, Kaszubską i Obrońców Wybrzeża.
.
Wszystkie linie na trasach objazdowych zatrzymywać się będą na przystankach: Kilińskiego – Wandy (przystanki tymczasowe, na ulicy Kilińskiego w pobliżu ulicy Wandy), Kilińskiego i Stary Cmentarz (przystanki tymczasowe na ulicy Kaszubskiej). Nowością będzie zmieniona trasa linii nr 4, w obu kierunkach biegnąca ulicami: Sienkiewicza, Kopernika, Tramwajową, Kościuszki, Madalińskiego, Hołdu Pruskiego, Lawendową i Gdańską. Na trasie przejazdu obowiązują przystanki na ulicy Kopernika, nowe na ulicach Kościuszki, Madalińskiego oraz w obrębie Osiedla Przy Lesie. Dotychczasowy kurs linii nr 4 z Redzikowa Osiedle do Klonowej – i dalej kontynuowany jako linia 18 – realizowany bez zmian.
.
Jednocześnie w związku z zakończeniem prac przy przebudowie skrzyżowania Kaszubska – Kilińskiego przywrócona zostaje stała trasa linii nr 2, która w obu kierunkach będzie przebiegała ulicami Kilińskiego i Kaszubską – wraz z zatrzymaniem na tymczasowych przystankach Kilińskiego – Wandy.
.
Zakres inwestycji
.
Podczas inwestycji prowadzone roboty nie będą dotyczyć wyłącznie przebudowy drogi. W tym czasie wykonane zostaną także prace przez gestorów sieci uzbrojenia terenu: Wodociągi Słupsk, Engie EC Słupsk oraz Polska Spółka Gazownictwa. Firmy te będą przebudowywać i rozbudowywać swoje sieci służące obsłudze mieszkańców rejonu ulicy Armii Krajowej. Roboty te należy wykonać w pierwszej kolejności, aby można było prowadzić prace drogowe.
.
Plan przebudowy ulicy obejmuje: przebudowę jezdni, chodników, zatok postojowych, budowę kanałów deszczowych, wpustów wraz z przykanalikami w oparciu o istniejący kolektor deszczowy, budowę przyłączy do posesji i działek, podłączenie rynien, przebudowę oświetlenia drogowego, budowę kanalizacji teletechnicznej, zieleń i oznakowanie docelowe.
.
Projektowana jezdnia oparta jest na obecnym układzie geometrycznym. Na odcinku od ulicy Szarych Szeregów do Henryka Pobożnego zaprojektowano obustronne zatoki postojowe. Natomiast skrzyżowania i przejścia dla pieszych zostaną wyniesione. Droga rowerowa zlokalizowana została po lewej stronie ulicy.
.
W ramach przewidzianych do wykonania prac przebudowane zostanie także skrzyżowanie ulicy Henryka Pobożnego i Armii Krajowej. Obecny układ dróg jest dla wielu kierowców nieczytelny, przez co zwiększa się ryzyko kolizji i wypadków. Przebudowa skrzyżowania poprawi bezpieczeństwo zarówno pieszych, jak i osób kierujących pojazdami.
.
Inwestycja powinna zostać zrealizowana do końca bieżącego roku, a jej koszt wynosi około 6,4 miliona złotych. (opr. jwb)

Skomentuj