K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Maraton emocji w słowie

0

W minioną sobotę, 18 marca, Gminna Biblioteka Publiczna w Kobylnicy zorganizowała pierwszy Kobylnicki Maraton Poezji, który połączył dwa dotychczasowe konkursy – Lekkiego Piórka dla dzieci i młodzieży oraz Biesiadę Literacką dla dorosłych. Swoje wiersze zaprezentowało 50 poetów w wieku szkolnym i 20 dorosłych.

Sobota była w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kobylnicy dniem prawdziwego królowania poezji. Przed południem na scenie sali teatralnej swoje dokonania poetyckie przedstawiali uczestnicy konkursu dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i średnich. Jury składające się z poetki Łucja Dudzińska (przewodnicząca), poetki i nauczycielki Agaty Marzec oraz Marii Pietryki-Małkiewicz, organizatorki ogólnopolskich konkursów poetyckich wysłuchało 50 wierszy. Wszystkie były przepełnione emocjami, obserwacjami otaczającego autorów świata i niebanalnymi już refleksjami. Ostatecznie, po burzliwych obradach wyłoniono autorów nagrodzonych i wyróżnionych w trzech kategoriach.

Uczniowie klas I-IV
1 miejsce – Alicja Pyra
2 miejsce – Lena Bartos
3 miejsce – Laura Judek

Uczniowie klas V-VIII
1 miejsce – Wiktor Wilkowski
2 miejsce- Iga Szybicka
3 miejsce – Dominika Nowicka

Uczniowie szkół ponadpodstawowych
1 miejsce – Jakub Dusza
2 miejsce- Nadia Judek
3 miejsce – Paulina Wojtaszek

Wyróżnienia jury przyznane zostały Aleksandrze Dwulit, Natalii Kalashnikovej i Dawidowi Mindzie

W przerwie dzielącej poetyckie szranki młodzieży i dorosłych odbyły się warsztaty poetyckie, które poprowadziła Łucja Dudzińska. Uczestniczyli w nich nie tylko adepci opieki nad swoją twórczości czterech muz poetyckich, ale także wprawieniu już ich adoratorzy. Po warsztatach rozpoczęła się Biesiada Literacka, do której zgłosiło się 20 twórców. I w tej twórczości emocje odziane w interesującą szatę słowną grały główną rolę. Twórcy dzielili się także – często dowcipnym – spojrzeniem na rzeczywistość, ciekawymi skojarzeniami i grą słów. Nie brakowało wiwisekcji autorskich wnętrz, patriotycznych tonów i autobiograficznych odwołań. Ta różnorodność tematyczna i formy nie ułatwiała zadania stojącego przed jury. Ostatecznie przyznano nie tylko laury regulaminowe, ale także wybiegające poza formalne zapisy. Niespodzianką była obecność gości z Litwy, którzy także przyznali swoje nagrody.

I miejsce – Adela Kuik-Kalinowska
II miejsce – Grzegorz Chwieduk
III miejsce – Grzegorz Sierocki
Wyróżnienie jury otrzymał Robert Kużyński.

Nagroda Specjalna Wójta Gminy Kobylnica przypadła Jolancie Świderskiej. Nagrodę Specjalną Starosty Słupskiego otrzymała Dorota Smardzewska, a wyróżnieniem specjalnym gości z Litwy mogli się cieszyć Ziemowit Szafran i Aldona Peplińska. Swoje wyróżnienie prywatne przyznała także przewodnicząca jury Łucja Dudzińska, a uhonorowany nim został Andrzej Mariusz Łach. Wyróżnienie za wiersz o charakterze patriotycznym otrzymał Marian Kwidziński.

Dorośli poeci otrzymali nagrody pieniężne i rzeczowe, a wszyscy uczestnicy Kobylnickiego Maratonu Poezji dyplomy. Organizatorzy zebrali słowa uznania za tak przygotowane poetyckie szranki, a w rewanż zapowiedzieli ich przyszłoroczną kontynuację. (rkh)

Fot. Ryszard Hetnarowicz

Skomentuj