K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Opiekun medyczny – wyzwanie czasu

0

Dzisiaj (24 marca) w Pomorskiej Medycznej Szkole Policealnej w Słupsku odbyła się konferencja pod hasłem „Człowiek w centrum zainteresowań – rola opiekuna medycznego w opiece nad osobą chorą i niesamodzielną”. To już kolejna konferencja w ciągu ostatnich lat organizowana przez popularny słupski Medyk.

Temat tej konferencji jest bardzo ważny chociażby ze względu na starzenie się populacji. Opiekun medyczny to osoba, która w profesjonalny sposób zajmuje się pomocą osobie chorej lub niesamodzielnej w zaspokajaniu jej podstawowych potrzeb życiowych. Jego zadaniem jest udzielanie pomocy wsparcia emocjonalnego, podtrzymywanie aktywności ruchowej oraz w adaptacji do nowej sytuacji życiowej spowodowanej chorobą lub procesem starzenia się.

– Zgodnie z misją szkoły zawierającą się w słowach „uczymy jak zachować zdrowie i pomagamy innym w powrocie do zdrowia” główne tematy konferencji poruszały problematykę skupienia koniecznej uwagi na chorym i niesamodzielnym, poszanowaniu jego autonomii niezależnie od stanu w jakim się znajduje – mówi Marzena Osuch, dyrektor Pomorskiej Medycznej Szkoły Policealnej w Słupsku. – Nasi prelegenci to specjaliści w swojej dziedzinie, którzy podzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem z uczestnikami konferencji.

Uczestnicy tego konferencyjnego spotkania – rekrutujący się spośród kierownictwa placówek opieki zdrowotnej, słuchaczy kierunków medycznych oraz dyplomowanych opiekunów medycznych z takich miast jak Warszawa, Wrocław, Koszalin, Miastko czy Puck – mieli okazję nie tylko wysłuchać interesujących prelekcji, ale też zapoznać się z pracowniami kierunkowymi słupskiej szkoły. Można w nich ćwiczyć na fantomach wszelkie rodzaje pomocy udzielanej podopiecznym. Jest tu też pracownia usprawniania osób niesamodzielnych i chorych. Słuchacze ćwiczą na wysoce specjalistycznych fantomach udzielanie pierwszej pomocy, masażyści wprawiają się i doskonalą swoje umiejętności konieczne do wykonywania ich zawodu, łącznie z poznawaniem specyfiki hydromasażu. Ze sprzętu zakupionego z funduszy europejskich korzystają także słuchacze innych kierunków. Nowoczesne wyposażenie znalazło się również w pracowni praktyki zawodowej higienistek stomatologicznych. Dyrektor Marzena Osuch podkreśla, że sprzęt zalicza się do najnowocześniejszych w regionie.

W dzisiejszej konferencji, którą patronatem objął Marszałek Województwa Pomorskiego, uczestniczyli również przedstawiciele władz samorządowych województwa, miasta i regionu. (rkh)

Fot. Ryszard Hetnarowicz

Skomentuj