K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Odnowa biologiczna ulicy Wojska Polskiego

0

Ulica Wojska Polskiego wkrótce poddana zostanie zielonemu liftingowi. Na całej jej długości mają pojawić się liczne kwietniki z atrakcyjnymi nasadzeniami, co znacznie zwiększy powierzchnię czynną biologicznie. Zabieg ten pozwoli na nową aranżację centralnej alei miasta.
.
Od 27 marca do 17 kwietnia słupszczanie będą mogli mogli wziąć udział w konsultacjach społecznych dotyczących „Zielonej ulicy Wojska Polskiego”. Jest to projekt nowego zagospodarowania terenu głównej alei miasta. Elementami nowej aranżacji mają być nasadzenia niskich krzewów, bylin, traw ozdobnych i roślin cebulowych, mała architektura oraz zmieniony układ utwardzenia alei. Same obramowania drzew nie będą jednak likwidowane.
.
– Nie będą one rozbierane z racji tego, że drzewa – lipy holenderskie – które odbudowały swoje bryły korzeniowe, znowu zostałyby naruszone. Nam chodzi o to, aby blisko tychże drzew – niestety o dość słabej kondycji, zwłaszcza na odcinku od dworca do ulicy Wileńskiej – ale nie przy samej bryle, dać więcej powierzchni chłonnej, która zwiększy m.in. napowietrzenie i nawodnienie gleby wokół nich. Była dyskusja o tych obramowaniach, ale rozbiórka prawdopodobnie skutkowałaby ponownym naruszeniem korzeni płytkich, które najpewniej opierają się teraz o krawężniki – mówi Paweł Krzemień, kierownik referatu rewitalizacji UM w Słupsku. – Ogólnie projekt ten ma pomóc, a nie w ramach jakichś prac zmniejszyć żywotność drzew, bo one i tak mają tam trudne warunki. To są często pierwotne jeszcze nasadzenia, które po stu latach powinny być dużo większe, mieć dużo szersze pnie. To pokazuje, że tam nigdy nie było dobrze, a od czasów PRL-u, kiedy obłożono je najpierw kamieniami i zrobiono gazony, a potem w ramach przebudowy Wojska Polskiego rozebrano i obniżono, dodatkowo tym drzewom pogorszono jeszcze warunki życia.
Projekt ma więc mieć charakter naprawczy, ale i wpisze się w politykę zwiększania powierzchni zielonych w mieście. Pozwoli też na uatrakcyjnienie ulicy Wojska Polskiego dzięki dodatkowym roślinnym kwaterom zlokalizowanym regularnie wzdłuż ulicy od strony jezdni i fragmentarycznie od strony przeciwnej, północnej, aby nie zabudowywać całkowicie przestrzeni dla pieszych. W nowych kwietnikach pojawi się roślinność na tyle zróżnicowana, żeby w każdym okresie wegetacyjnym pojawiały się kolory.
.
Warto przypomnieć, że ulica Wojska Polskiego przeszła w nie tak dawnej przeszłości rewitalizację, którą jedni uznają za udaną, bo w pewnym stopniu przywróciła do życia zapomnianą przez dziesięciolecia, a historycznie reprezentacyjną ulicę miasta, inni dostrzegają w niej barokową stylistykę i przerost formy nad treścią.
.
– Uczymy się, na pewno ta rewitalizacja wyglądałaby obecnie inaczej pod względem materiałów – ocenia Paweł Krzemień. – Widać teraz, że bardziej praktyczne byłyby elementy o większych gabarytach, np. płyty granitowe. Wystarczy spojrzeć, jak się ludzie przemieszczają. Ulicą Wojska Polskiego idą paskiem szerokości dwóch płyt, mało kto po kostce łamanej. Tamten projekt został obarczony pewnymi grzechami wieku dziecięcego. Wtedy było to pewnego rodzaju zachłyśnięcie powierzchniami kamiennymi, przebudowami o bardzo reprezentacyjnym charakterze. To nie był zły projekt, ale faktycznie trochę przeładowany, chociażby ławkami, śmietnikami, i za mało wprowadzono zieleni. Ale zmienia się już to podejście do przestrzeni publicznej. W Słupsku to widać. Widać, ile zieleni powinno być, widać, że ona jest często kluczowym elementem tej przestrzeni. I w takich właśnie reprezentacyjnych alejach, a taką jest Wojska Polskiego, zieleni musi być dużo, bo ona zawsze uatrakcyjnia. Oczywiście brakuje tam także pewnych „atraktorów”, czyli elementów, które przyciągają, przy których można się zatrzymać, które wchodzą w pewną interakcję. Ale cierpliwości, bo taką przestrzeń z kwaterami zieleni można będzie potem swobodnie wzbogacać właśnie o tego typu elementy. Mam nadzieję, że to się zadzieje.
.
W rejonie skrzyżowania Wojska Polskiego i Wileńskiej projektanci proponują stworzenie charakterystycznego miejsca spotkań w formie stalowych łuków, których ażurowa konstrukcja uwypukli widoczność osi widokowych na obie ulice. Łukom mają towarzyszyć wkomponowane w zieleń siedziska o nowoczesnej formie. Natomiast wzdłuż całej ulicy Wojska Polskiego proponowana jest wymiana elementów małej architektury – ławek, koszy na śmieci, stojaków rowerowych – w mniejszej niż dotychczas liczbie.
.
W toku konsultacji społecznych mieszkańcy będą mogli zgłaszać swoje wnioski i opinie na temat projektowanego zagospodarowania ulicy Wojska Polskiego. Uwagi należy kierować pisemnie na adres Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku przy ulicy Grottgera 13 bądź elektronicznie poprzez e-mail: [email protected] lub stronę https://slupsk.konsultacjejst.pl. Spotkanie z mieszkańcami odbędzie się 6 kwietnia 2023 roku, w czwartek, o godzinie 16 w sali 211 Urzędu Miejskiego w Słupsku. Przewidziane są także dyżury konsultacyjne 30 marca oraz 13 kwietnia w siedzibie ZIM przy ulicy Grottgera 13  w godzinach 8-15 w pokoju nr 110 lub telefoniczne pod numerem 59 848 37 18. / Joanna Wojciechowicz-Bednarek, wizualizacje: ZIM

Skomentuj