K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Trenuj jak żołnierz

0

Wydział Rekrutacji i Promocji Wojskowego Centrum Rekrutacji w Słupsku poinformował o nowym projekcie wdrażanym przez Ministerstwo Obrony. Nosi on tytuł „Trenuj jak żołnierz”.

– „Trenuj jak żołnierz” to projekt Ministerstwa Obrony Narodowej skierowany do wszystkich obywateli Polski, którzy ukończyli 18 rok życia – informują przedstawiciele WCR w Słupsku. – Umożliwia on zgłoszenie się na 16-dniowe szkolenie wojskowe, które będzie prowadzone w uelastycznionej – dwuetapowej formule. Pierwszy etap to 2-dniowe zapoznanie się z jednostką wojskową, drugi natomiast to 14-dniowe szkolenie, które odbędzie się w czasie wakacji. W jego trakcie ochotnicy nauczą się podstawowych umiejętności wojskowych, takich jak posługiwanie się bronią, strzelanie, taktyka, terenoznawstwo, przetrwanie w trudnych warunkach, podstawy musztry, łączność czy walka wręcz.

Szkolenie zakończy się złożeniem przysięgi wojskowej i wcieleniem w szeregi pasywnej rezerwy. Podczas szkolenia jednostka zapewni wyżywienie, zakwaterowanie, wyposażenie i ubezpieczenie. Dodatkowo każdemu szkolonemu ochotnikowi przysługuje wynagrodzenie na poziomie szeregowego rezerwy.

Pierwszy etap odbędzie się w weekend 13-14 maja w 1. Lęborskim Batalionie Zmechanizowanym oraz Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce. Szkolenie właściwe będzie prowadzone między 16 a 29 lipca w 1 BZ w Lęborku, a w dniach 6-18 sierpnia w CSMW w Ustce.

Zapisy na szkolenie odbywają się za pośrednictwem strony internetowej: www.trenujjakzolnierz.wp.mil.pl lub bezpośrednio w jednostce wojskowej. (opr. rkh)

Skomentuj