K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Klasztorne Stawy do naprawy

0

Władze miasta wraz z kierownictwem Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zapraszają mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych na temat koncepcji zagospodarowania Klasztornych Stawów. Zadanie „Klasztorne Stawy – spacerowo i sportowo” finansowane będzie w ramach budżetu obywatelskiego.
.
– Chciałabym powiedzieć o tym, co naprawiamy na Klasztornych Stawach. Była to inwestycja, którą wymyślono ileś lat temu przy okazji budowy akwaparku, a same stawy miały uatrakcyjnić okolicę. Jak wiadomo, sprawy skończyły się w sądach, ponieważ inwestycja była źle przeprowadzona – mówiła podczas dzisiejszej konferencji prasowej władz miasta prezydent Krystyna Danilecka-Wojewódzka. – Niemniej klimat stawków, otoczenia parku wodnego, jest na tyle atrakcyjny, że powinniśmy kontynuować to zadanie i reaktywować poprzez naprawę.
.
Tym razem miasto chce zainwestować w zieleń i infrastrukturę parkową. W ramach Słupskiego Budżetu Obywatelskiego zadanie „Klasztorne Stawy – spacerowo i sportowo” uzyskało największą liczbę głosów mieszkańców i zostało przyjęte do realizacji. W trakcie konsultacji społecznych będzie można zapoznać się z koncepcją zagospodarowania tego terenu i wnieść uwagi własne.
.
– Założyliśmy, że Klasztorne Stawy uzyskają nowy charakter – zarówno miejsca do rekreacji, jak i miejsca o charakterze sportowym, który nam jako Słupskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji jest szczególnie bliski. Ale i sąsiedztwo parku wodnego sprawia, że trafia tam bardzo dużo osób aktywnych – mówi dyrektorka SOSiR-u Agnieszka Klimczak. – W związku z tym naprawimy i wyremontujemy ciągi piesze, wyremontujemy stare nawierzchnie i zyskamy nowe, tak więc cały teren będzie można przejść bądź przebiec naokoło. Ale przede wszystkim istotny dla nas jest remont istniejącej tam altany, która będzie mieć nowe elementy drewniane, nowe konstrukcje. Chcielibyśmy także, aby powstały nowe ławy do siedzenia, tak aby altana była miejsce spotkań dla mieszkańców i przede wszystkim była atrakcyjna, bo po 12 latach użytkowania zdecydowanie wymaga remontu.
.
W przestrzeni parku mają również pojawić się tradycyjne elementy małej architektury – ławki i kosze na śmieci czy stojaki na rowery, natomiast w górnej jego części zainstalowane zostaną urządzenia do ćwiczeń siłowych.
.
– Proponujemy dwa tego typu urządzenia, zestawy treningowe, które są w projekcie szczegółowo opisane, dlatego zachęcamy także osoby aktywne, aby wyraziły swoją opinię na temat ich funkcjonalności, bo to dla nas bardzo istotne – mówi Agnieszka Klimczak. – Poszczególne elementy wykonane zostaną z drewna modrzewiowego, będą trwałe, a stalowe zabezpieczone zostaną pod względem antykorozyjnym – chodzi o to, aby projekt mógł cieszyć nas przez wiele lat.
.
Konsultacje rozpoczynają się dziś, 22 maja i trwać będą do 12 czerwca. Na stronie internetowej http://slupsk.konsultacjejst.pl/konsultacje-spoleczne oraz www.sosir.slupsk.pl znaleźć można wszystkie informacje związane projektem i zakresem planowanych prac oraz formularze konsultacyjne, które po wypełnieniu przesłać można drogą elektroniczną do organizatora. Swoje opinie mieszkańcy mogą też dostarczać tradycyjną pocztą na adres: Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słupsku, ulica Szczecińska 99, 76-200 Słupsk, a także telefonicznie: 59 844 75 31 w godzinach od 8 do 14. Ponadto istnieje możliwość zapoznania się z projektem w wersji papierowej w czasie dyżuru konsultacyjnego, który odbędzie się 5 czerwca 2023 roku w godzinach 13-14 w pokoju nr 8 w siedzibie SOSiR-u. (jwb)

Skomentuj