K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Najważniejszy surowiec świata

1

Z okazji Tygodnia Wody słupski ratusz zamierza uświadomić mieszkańcom, jak cenny jest to surowiec. W miejskiej spółce Wodociągi przygotowano – w formie okrągłego stołu – debatę na temat życiodajnej cieczy.

Nowe metody zrównoważonej polityki zarządzania zasobami wody oraz plan działań w tym zakresie na następne lata to główny temat debaty z okazji Tygodnia Wody. W przedsięwzięciu udział wzięli przedstawiciele władz miasta oraz spółka Wodociągi. Przygotowano także szereg akcji uświadamiających społeczeństwu, jak cenna jest woda pitna. Jej światowe zasoby ledwie przekraczają pół procent. Prezes Wodociągów Andrzej Wójtowicz wskazał na potrzebę dbałości o całą gospodarkę wodną. Tymczasem najczęściej aktywność nasza kończy się na stereotypizowaniu myślenia o wodzie, mając w domyśle końcowy efekt – wodę w kranie.

A przecież wodę mamy wszędzie w przyrodzie – mówi prezes Wójtowicz. – Aby woda była zdatna do spożycia, aby można żyć bezpiecznie i czysto w środowisku, musimy dbać o gospodarkę ściekową, ale także o wodę, która spada z nieba – aby została odpowiednio zagospodarowana. Musimy także dbać o nasze miejsca kąpielisk i wypoczynku, i o siebie samych, aby być świadomym konsumentem. Dzięki temu można tworzyć interakcje, które będą dla wszystkich tańszymi rozwiązaniami – ocenia prezes miejskiej spółki.

Niestety zmiany przepisów skutkują wciąż nowymi podwyżkami opłat za korzystanie z tego surowca. Będzie miało to swoje przełożenie np. w rolnictwie, gdzie koszty zużycia wody z pewnością pójdą w górę. Jednym z pomysłów, aby nadchodzące zmiany nie były aż tak bolesne, jest retencjonowanie wody w zbiornikach. Słupski „wodny stół” prawdopodobnie będzie miał swoją kontynuację. Być może rozstanie wzbogacony o inne dziedziny z zakresu ekologii.

DyskusjaJeden komentarz