K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Zdrowie dzieci i młodzieży

0

Akademia Pomorska w Słupsku była miejscem dwunastej konferencji o zdrowiu dzieci i młodzieży. Prelegenci i uczestnicy dyskutowali o sytuacji i postępowaniu z chorymi wychowankami placówek szkolnych i wychowawczych.

W Akademii Pomorskiej przy ulicy Bohaterów Westerplatte miała miejsce dwunasta konferencja o zdrowiu dzieci i młodzieży, zatytułowana „Oni są wśród nas. Uczeń przewlekle chory w środowisku szkolnym”. Jej celem była dyskusja na temat sytuacji chorych wychowanków szkół i metodach postępowania z nimi.

Konferencja jest jednym z elementów działań, które wpisują się w strategię rozwoju województwa pomorskiego – wyjaśnia Bożena Żuk, dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku. – Wynikają one z oczekiwań i potrzeb nauczycieli w zakresie rozwoju ich kompetencji. Stąd temat spotkania, obszar tematyczny i obecność poszczególnych prelegentów.

Wykładowcami byli przedstawiciele różnych środowisk, którzy prezentowali problemy związane z tematem konferencji. Poruszane były między innymi kwestie pracy z dziećmi chorymi w warunkach szkolnych, psychospołeczne aspekty choroby nowotworowej, czy też funkcjonowanie systemu wsparcia rodzin z dziećmi przewlekle chorymi.

Obecny podczas konferencji był także starosta słupski Zdzisław Kołodziejski. Podkreślił rolę samorządu i instytucji w systemie wsparcia osób chorych i ich rodzin. Udział w spotkaniu wzięli również między innymi dyrektorzy placówek związanych z opieką nad osobami chorymi i niepełnosprawnymi. Pomysły zaprezentowane przez uczestników panelu dyskusyjnego mogą w przyszłości wspomóc edukację i opiekę nad potrzebującymi pomocy.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.