K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Ewakuacja mieszkańców

0

W czwartek konieczna była ewakuacja mieszkańców z budynku wielorodzinnego przy ulicy Henryka Sienkiewicza w Lęborku. Podejrzewano, że doszło do rozszczelnienia instalacji gazowej. Podczas prowadzonych działań stwierdzono, że w obiekcie znajdują się butle na propan-butan. Zostały one przekazane policji.

Pracownicy pogotowia gazowego powiadomili straż pożarną wczoraj około godziny 14. Zgłoszenie dotyczyło możliwości ulatniania się gazu z instalacji znajdującej się w jednym z budynków mieszkalnych przy ulicy Henryka Sienkiewicza w Lęborku. Straż pożarna przy użyciu detektora wielogazowego dokonała pomiarów. Bryg. Jerzy Nikitiuk, zastępca komendanta powiatowego PSP w Lęborku, zaznaczył, że na ich miernikach nie stwierdzono stężenia grożącego wybuchem, ale pomiar dokonany przez pogotowie gazowe wykazał stężenie metanu. W tej sytuacji ewakuowano z budynku 14 mieszkańców, a następnie dokonano pomiarów w mieszkaniach i na klatce schodowej. Okazało się, że doszło do rozszczelnienia zaworów gazowych przed licznikami, i to było przyczyną ulatniania się gazu. Ta sama sytuacja powtórzyła się w drugiej klatce schodowej. Tam także ulatniał się gaz. Odcięto dopływ gazu do budynku, zabezpieczono miejsce zdarzenia i przewietrzono pomieszczenia.

Jednocześnie w jednym z pomieszczeń znaleziono dwie butle na propan-butan, co jest naruszeniem przepisu mówiącego o zakazie trzymania gazu w butlach w pomieszczeniach, do których doprowadzany jest gaz instalacją miejską. Butle przekazano patrolowi policji – powiedział bryg. Jerzy Nikitiuk.

Po dokonaniu kolejnych pomiarów stwierdzono, że w obiekcie jest już bezpiecznie i lokatorzy mogli powrócić do mieszkań.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.