K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Odtwarzanie czy budowa?

0

Pod koniec ubiegłego roku miasto obiegła informacja o wyburzeniu poniemieckich grobów na starym Cmentarzu Komunalnym w Słupsku. Obecnie na terenie obiektu trwają prace naprawcze.

Pod koniec ubiegłego roku ze starego Cmentarza Komunalnego w Słupsku zniknęły ponad 100-letnie poniemieckie mury z tablicami nagrobnymi. Według ówczesnych planów w ich miejsce miało stanąć kolumbarium. Teraz, kilka miesięcy po fakcie, sprawa znowu nabiera rozgłosu i budzi zainteresowanie słupszczan, a umiejscowienie kolumbarium wywołuje wiele kontrowersji. Interpelację w tej sprawie złożył też podczas dzisiejszej sesji rady miejskiej radny Mieczysław Jaroszewicz.

Według zapewnień przedstawicieli Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku sprawa odtworzenia muru i budowy kolumbarium nadal stoi w miejscu. Dodatkowym bodźcem do podjęcia szybkich działań może być fakt, że jak co roku wiosną w mieście pojawią się jego dawni mieszkańcy. Tradycyjnie odwiedzą oni groby, czcząc pamięć pochowanych na słupskim cmentarzu niemieckich rodzin. Tym razem – co przewiduje radny – na pewno nie obejdzie się bez pytań o powód dokonanych zmian.

Obecnie wokół terenu historycznych miejsc pochówku można dostrzec pozostałości materiałów budowlanych i ślady prowadzonych prac. Być może, po interpelacji radnego oraz w obliczu zbliżającego się zjazdu byłych mieszkańców miasta sytuacja tego miejsca stanie się bardziej klarowna.

 

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.