K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Nabór do przedszkoli

0

Rozpoczął się nabór do lęborskich publicznych przedszkoli na rok szkolny 2017/2018. Wychowanie przedszkolne będzie realizowane w sześciu miejskich placówkach. Dodatkowo odziały zerowe będą funkcjonowały przy dwóch szkołach podstawowych.

Zapisanie dziecka do przedszkola publicznego po raz pierwszy lub zmiana dotychczasowej placówki na inną odbywa się na podstawie złożonego przez rodzica/opiekuna prawnego wniosku. Sekretarz miasta Marian Kurzydło informuje, że 3 kwietnia rozpoczął się nabór dzieci, które do tej pory jeszcze nie uczęszczały do przedszkoli. Potrwa on do końca miesiąca. Miasto dysponuje 6 przedszkolami, w których jest łącznie 38 oddziałów. Dodatkowo dzieci sześcioletnie mogą uczęszczać do zerówek przy szkołach podstawowych numer 4 i 5. W tej chwili planuje się uruchomienie 36 oddziałów wychowania przedszkolnego, ale jeżeli zajdzie potrzeba, uruchomione zostaną kolejne.

Wniosek o przyjęcie do przedszkola oraz dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów kwalifikacyjnych są dostępne w poszczególnych placówkach. Marian Kurzydło wyjaśnia, że rodzic składający wniosek może dokonać trzech wskazań konkretnego przedszkola. Może dokonać wyboru placówki, w której najchętniej widziałby swoje dziecko, ale jeżeli w nim zabraknie miejsca, to pozostanie mu przedszkole drugiego i trzeciego wyboru. W jakim wieku dzieci mogą zostać objęte wychowaniem przedszkolnym?

Do przedszkola mogą uczęszczać dzieci w wieku od trzech do sześciu lat – mówi Marian Kurzydło. ‒ Przepis ustawy mówi jednak o tym, że przyjęte może być również dziecko dwuipółletnie, o ile w ocenie dyrektora kadry pedagogicznej jest ono na tyle samodzielne, że może funkcjonować w takim przedszkolu. Zasadniczo więc dzieci od 3 do 6 lat, ale i nieco młodsze – w miarę wolnych miejsc – mogą być zapisane i uczęszczać do przedszkola od 1 września tego roku.

Wyniki rekrutacji do lęborskich przedszkoli publicznych zostaną ogłoszone w maju.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.