K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Rok z 500 +

0

Pierwszego kwietnia minęła pierwsza rocznica rządowego programu demograficznego 500+. W tym czasie MOPR w Słupsku wydał na świadczenie prawie 33 miliony złotych, a skorzystało z niego kilka tysięcy rodzin.

Od roku polskie rodziny mogą korzystać z rządowego programu 500+. W Słupsku świadczenie zostało wypłacone na rzecz 7.500 dzieci z ponad 5 tysięcy rodzin. Dotychczas Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie przekazał prawie 33 miliony złotych na ten cel. Po dwunastu miesiącach można już mówić o efektach działania programu.

Zauważamy, że w 2016 roku liczba korzystających z pomocy socjalnej zmniejszyła się o około 30 procent. Jednym z elementów, które wpłynęły na ten stan, jest program 500+. W tym czasie podwyższyła się też minimalna pensja i zmniejszyło bezrobocie – informuje Sebastian Ferens z MOPR w Słupsku.

Po stronie minusów można zaliczyć mniejszą aktywność zawodową kobiet, co już wcześniej przewidywano. Pracownicy ośrodka coraz częściej spotykają się z sytuacją, gdy młode matki mimo kwalifikacji rezygnują z pracy. Taka postawa może skutkować tym, że w przyszłości będą miały problem ze znalezieniem zatrudnienia. Natomiast nie sprawdziły się obawy związane z wykorzystywaniem wypłacanych pieniędzy niezgodnie z przeznaczeniem.

Fundamentalnym założeniem programu było wsparcie finansowe polskich rodzin. I my jako pracownicy MOPR-u możemy stwierdzić, że ten dopływ gotówki dla wielu rodzin faktycznie był bardzo duży. W ubiegłym roku rodziny, które nie mogły dotąd pozwolić sobie na sfinansowanie letniego wypoczynku dzieci, teraz miały na to środki. To na pewno jeden z bardzo pozytywnych elementów tego programu – mówi Sebastian Ferens.

Przedstawiciel MOPR-u podkreśla, że słupskie rodziny bardzo rozsądnie i odpowiedzialnie korzystały z państwowego wsparcia w ramach 500+. W odniesieniu do 99,9 procent wypadków pieniądze wydatkowane były przez rodziny w sposób prawidłowy. Jedynie w dwóch sytuacjach pomoc finansowa została zamieniona na pomoc rzeczową ze względu na niezgodną z przeznaczeniem konsumpcję środków.

W Słupsku rekordzistami w pobieraniu świadczenia są rodziny z szóstką potomstwa, które co miesiąc otrzymują po 3 tysiące złotych. Program 500 + z założenia jest projektem wspierającym demografię. Z ogólnopolskich danych wynika, że rzeczywiście dzieci urodziło się więcej niż w poprzednich latach.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.