K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Projekty wpłynęły

0

Zakończyło się zgłaszanie projektów w ramach piątej edycji budżetu obywatelskiego w Lęborku. Propozycje mieszkańców przewidziane do realizacji w 2018 roku podlegają obecnie weryfikacji formalnej i merytorycznej.

Budżet obywatelski, nazywany również partycypacyjnym, to proces, w którym mieszkańcy decydują o celowym wydatkowaniu części budżetu gminy. Istnieje możliwość nie tylko wyboru projektów, ale także zgłaszania ich propozycji.

W Lęborku zakończono właśnie przyjmowanie wniosków. Alicja Zajączkowska, doradca burmistrza Lęborka informuje, że wpłynęło 26 wniosków. Spośród nich 11 dotyczy wydatków inwestycyjnych do 200 tysięcy złotych, 6 wiąże się z inwestycjami do 40 tysięcy, natomiast wartość pozostałych 9 nie przekracza 10 tysięcy złotych. Co dalej?

Teraz będziemy sprawdzali, czy wnioski mają wszystkie załączniki, czy są dobrze opisane i czy są wszystkie podpisy. Później sprawdzimy pod względem merytorycznym i czy się nie pokrywają z jakimiś działaniami inwestycyjnymi lub planowanymi przez urząd miejski na najbliższy czas. Jeśli wszystko będzie dobrze, to będziemy zapraszali mieszkańców Lęborka do głosowania i wyboru najlepszych zadań – powiedziała Alicja Zajączkowska.

Podobnie do lat ubiegłych również w piątej edycji budżetu obywatelskiego w Lęborku do rozdysponowania będzie milion złotych.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.