K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Szafranka do konsultacji

0

Jednym z projektów zeszłorocznego budżetu partycypacyjnego było utworzenie parku rekreacyjno-sportowego przy ulicy Szafranka w Słupsku. Obecnie prowadzone są konsultacje społeczne związane z tą inicjatywą.

Od 11 kwietnia Zarząd Infrastruktury Miejskiej będzie prowadził konsultacje społeczne dotyczące utworzenia parku rekreacyjno-sportowego przy ulicy Szafranka w Słupsku. Projekt parku został zgłoszony w ramach budżetu partycypacyjnego w zeszłym roku.

Urzędnicy ratusza chcą, aby mieszkańcy ulic Szafranka, Hubalczyków, Górnej i pobliskich wypowiedzieli się na temat kształtu placu. Konsultacje są wskazane w wypadku zadań finansowanych w ramach budżetu obywatelskiego, stąd prośba magistratu o wzięcie udziału w konsultacjach. Opinie mieszkańców, ich wyobrażenie funkcjonowania obiektu mają być wskazówką do realizacji zadania. Spotkania społeczne prowadzone przez Zarząd Infrastruktury Miejskiej odbywać się będą od 11 kwietnia do 5 maja. Konsultacje z mieszkańcami osiedla Hubalczyków przewidziane jest 19 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 5 w Słupsku o godzinie 17.

Park według planów byłby podzielony na dwie części – rekreacyjną oraz sportową. W pierwszej znalazłoby się miejsce między innymi na spotkania towarzyskie, grille czy odpoczynek, natomiast w drugiej – przestrzeń oraz urządzenia dla osób preferujących aktywność fizyczną. Po konsultacjach pomysł może ulec drobnym zmianom.

Wszystko będzie zależeć od możliwości projektowych – mówi Monika Węgrzyn z Urzędu Miejskiego w Słupsku. – Projektant wskazał swoją propozycję, uwzględniając w szczególności założenia wnioskodawczyni. Jeżeli będzie inna wola mieszkańców, możliwości, a przy tym zgoda autorki, to pewne zmiany mogą nastąpić.

Wnioskodawczynią jest radna Anna Rożek, która opracowała projekt wspólnie z radnym Pawłem Szewczykiem. Pomysłodawcy będą także uczestniczyć w konsultacjach. Na propozycje modyfikacji projektu ZIM czeka do 5 maja.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.