K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Zmiany w MOPS

0

Od kwietnia sprawy dotyczące pomocy materialnej o charakterze socjalnym, czyli stypendia i zasiłki szkolne, będą rozpatrywane bezpośrednio w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lęborku. To nie jedyne zmiany, które już wprowadzono.


Lęborczanom korzystającym z pomocy materialnej o charakterze socjalnym ma być łatwiej w załatwianiu poszczególnych spraw. Elżbieta Michalska, kierownik MOPS w Lęborku zapowiada, że w jej instytucji będzie można załatwiać wszystkie sprawy związane ze stypendiami i zasiłkami szkolnymi.

Myślę, że to będzie duże ułatwienie dla naszych klientów – mówi kierowniczka ośrodka. – Wcześniej musieli brać od nas zaświadczenia, chodzić… Teraz kompleksowo będą mogli załatwiać wszystkie te sprawy w jednym budynku. Nowy okres kwalifikacyjny obowiązywać będzie od 1 sierpnia do 15 września, więc wnioski już trzeba składać u nas.

Wraz z początkiem kwietnia swoją działalność w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lęborku rozpoczęła Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Elżbieta Michalska informuje, że komisja zajmuje pokój obok terapeuty uzależnień, więc jeśli pojawią się osoby potrzebujące natychmiastowego wsparcia, to zostanie mu ono udzielone.

Dotychczas siedziba komisji znajdowała się w Urzędzie Miejskim w Lęborku.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.