K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Zrozumieć autyzm

0

Przełamać barierę stereotypów o autyzmie – to cel warsztatów przygotowanych przez specjalistów z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy. Chociaż poziom wiedzy w społeczeństwie o tej chorobie jest coraz wyższy, to nadal jest wiele do nadrobienia.

Pomimo wielu kampanii edukacyjnych skierowanych do społeczeństwa osoby z autyzmem nadal spotykają się z brakiem zrozumienia. W ramach Światowego Dnia Świadomości Autyzmu Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Damnicy wraz z partnerami zorganizował bezpłatne warsztaty na temat tego zaburzenia. Spotkania poświęcone były m.in. rodzicom i nauczycielom. Specjaliści rozmawiali z nimi o zachowaniach trudnych, o seksualności osób niepełnosprawnych oraz o diecie, jej suplementacji, którą powinno się wdrożyć ze względu na korzyści dla zdrowia pacjentów z ASD.

Terapeuci podczas seminarium zaprezentowali nowoczesne metody pracy z dziećmi, rozwijające ich wrażliwość na bodźce zewnętrzne. Były to zabawy np. masami sensorycznymi. Opiekunowie mieli również możliwość pozostawienia swoich pociech pod okiem wykwalifikowanych opiekunów i porozmawiania w tym czasie ze specjalistami o problemach związanych z wychowywaniem dziecka chorego.

Świadomość rodziców bardzo się zmieniła. Osoby te przychodzą i pytają bardzo konkretnie, wiedzą, czego szukać – mówi Katarzyna Iwanik-Syryk z Ośrodka Szkolno-Wychowaczego w Damnicy. – Od lat 90. nasze społeczeństwo już trochę inaczej postrzega osoby z autyzmem. Rodzice częściej pytają o pomoc, przybywają do nas z coraz młodszymi dziećmi, a niepokojące objawy sami potrafią już dostrzegać.

Rodzic ze swoimi obawami, niepokojem o prawidłowy rozwój dziecka, obserwacjami dotyczącymi odbiegającego od przeciętnego zachowania już w okresie niemowlęcym powinien od razu zgłosić się do pediatry. Każda sytuacja, w której pojawia się problem przy karmieniu, problem w nawiązaniu kontaktu, kiedy dziecko podejmuje zabawę zabawkami niezgodnie z ich przeznaczeniem, inaczej niż to opisane w literaturze czy obserwowane u rówieśników, powinna skłonić dorosłych do szukania porady u specjalistów w poradni pediatrycznej lub ośrodkach takich jak damnicki.

Dzięki takim warsztatom również sami opiekunowie osób z autyzmem wzbogacają swoją wiedzę. Na zajęciach udostępniono materiały edukacyjne pozwalające lepiej zrozumieć zachowania dzieci z ASD. Jak podkreślają specjaliści, wczesne rozpoczęcie terapii często decyduje o jej końcowym sukcesie.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.