K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Pomysł na rewitalizację

0

Lęborczanie, a przede wszystkim mieszkańcy północnej części miasta, będą mogli zgłaszać swoje uwagi oraz propozycje do Gminnego Programu Rewitalizacji Lęborka. Uzupełniające konsultacje społeczne rozpoczną się 14 kwietnia i zakończą się w połowie maja.

Wkrótce rozpoczną się konsultacje społeczne dotyczące Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Lęborka. Ryszard Wenta, koordynator projektu wyjaśnia, że konsultacje obejma obszar miasta nazywany Lębork Nowy Świat. Prowadzone one będą od 14 kwietnia do 15 maja.

Projekt programu wraz z formularzem zgłoszeniowym (do pobrania) dostępne będą w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej – www.lebork.pl. Ryszard Wenta zaprasza mieszkańców do zapoznania się z projektem i zgłaszania uwag, zmian. Można je będzie umieścić w programie zanim rada miejska podejmie uchwałę. Jeżeli ktoś będzie chciał się pofatygować do urzędu i bezpośrednio zgłosić swoje uwagi, koordynatora projektu zastanie w pokoju 113 urzędu miejskiego.

Spotkanie otwarte z zainteresowanymi zakresem rewitalizacji odbędzie się 26 kwietnia o godz. 15.30 w sali rajców lęborskiego ratusza.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.