K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Konsultacje w sprawie remontów

0

Ulice Władysława IV oraz Legionów Polskich w Słupsku poddane zostaną wkrótce długo wyczekiwanemu remontowi. Zarząd Infrastruktury Miejskiej organizuje w związku z tym konsultacje z mieszkańcami.

Remont ulic Władysława IV i Legionów Polskich w Słupsku wyczekiwany jest przez okolicznych mieszkańców od wielu lat. Wreszcie dostrzegli ten problem także miejscy włodarze. W ślad za tym Zarząd Infrastruktury Miejskiej został zobowiązany przez ratusz do przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zakresu robót i planowanych zmian.

Od dawna ulica Legionów Polskich planowała była jako zbiorcza, połączona poprzez rondo z ulicami sąsiednimi. Teraz plan ma być wdrożony w życie. Natomiast Władysława IV, choć doczeka się modernizacji, jest w nieco gorszej sytuacji, bo już wiadomo, że będzie problem z miejscami postojowymi w jej przebiegu.

Odstępujemy od budowania miejsc postojowych, staramy się, aby były one zapewnione na terenach należących do spółdzielni, w obszarze prywatnym – informuje dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej Jarosław Borecki.

Choć ZIM zamierza przekazać pałeczkę spółdzielniom mieszkaniowym, niekoniecznie musi to oznaczać problemy dla mieszkańców, ponieważ w ten sposób będą oni mieli większy wpływ na ogólny kształt stref parkingowych. Restrukturyzacja i remont ulicy Legionów Polskich usprawni natomiast komunikację między miastem a okolicznymi miejscowościami.

Konsultacje trwają od 10 kwietnia do początku maja. Mieszkańcy okolic będą mogli również wziąć udział w spotkaniach konsultacyjnych – 24 i 25 kwietnia – zorganizowanych w sąsiadujących z ulicami placówkach szkolnych – Szkole Podstawowej nr 3 oraz IV Liceum Ogólnokształcącym.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.