K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Odmowa wszczęcia śledztwa

0

Na początku marca do Prokuratury Okręgowej w Słupsku wpłynęło zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku dotyczące niedopełnienia obowiązków przez burmistrza Łeby. Prokurator postanowił odmówić wszczęcia śledztwa.

Jak informowaliśmy wcześniej, w piątek, 24 lutego, na prywatnych działkach w Łebie rozpoczęła się wycinka około czterech hektarów lasu rosnącego w pobliżu morza Bałtyckiego i jeziora Sarbsko. Wzbudziło to wówczas falę komentarzy, a także wątpliwości burmistrza miasta, Andrzeja Strzechmińskiego. Włodarz nadmorskiego kurortu zgłosił sprawę między innymi policji. Natomiast w poniedziałek, 27 lutego, zawiadomił Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Gdańsku. Z kolei regionalna dyrektor ochrony środowiska złożyła do Prokuratury Okręgowej w Słupsku zawiadomienie dotyczące niedopełnienia obowiązków przez Andrzeja Strzechmińskiego, czym miał działać na szkodę interesu publicznego. W zawiadomieniu dyrektor wskazała na brak zdecydowanej i jednoznacznej reakcji burmistrza na prowadzoną wycinkę lasu oraz niepodjęcie zdecydowanych kroków w celu jej przerwania.

Decyzję Prokuratury Okręgowej w Słupsku przekazał prokurator Jacek Korycki w przesłanym do redakcji e-mailu: Postanowieniem z 6 kwietnia 2017 roku prokurator odmówił wszczęcia śledztwa w tej sprawie stwierdzając, iż swym zachowaniem Burmistrz Łeby nie wypełnił znamion czynu z art. 231§1kk. Decyzja jest nieprawomocna.

Sprawa jest skomplikowana i wielowątkowa. W międzyczasie burmistrz Łeby złożył zawiadomienie na regionalną dyrektorkę ochrony środowiska. Sprawa, zgodnie z właściwością, została przekazana Prokuraturze Okręgowej w Gdańsku. Natomiast kolejne śledztwo – w sprawie wycinki drzew w Łebie – prowadzone jest w dalszym ciągu pod kątem spowodowania zniszczeń w świecie roślinnym lub zwierzęcym na przedmiotowych działkach. W toku śledztwa powołano biegłego, który ma odpowiedzieć na pytanie czy takich zniszczeń faktycznie dokonano i w jakim stopniu.

Dotychczas nikomu nie postawiono zarzutów, a dalsze decyzje będą uzależnione od treści opinii.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.