K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

W imię równości

0

Równość, walka z dyskryminacją oraz pomoc obywatelom to główne założenia nowo podpisanej współpracy między Słupskiem a Poznaniem. Inicjatywa jest pomysłem pełnomocniczek prezydentów obu miast.

Niedawno podpisana współpraca między Słupskiem a Poznaniem została przygotowana z inicjatywy pełnomocniczek prezydentów obu miast – Beaty Maciejewskiej ze Słupska oraz Marty Mazurek z Poznania. Bazuje ona w głównej mierze na zapisach zamieszczonych w „Karcie różnorodności”. Oznacza to, że prezydenci jako pracodawcy szczególnie dbają o to, aby urzędy i podległe im jednostki stosowały zasadę równości i nikogo nie dyskryminowały. Zasada ta dotyczy zarówno pracowników i pracownic urzędów i spółek miejskich, jak i osób, które są ich klientami.

W ramach wspólnej inicjatywy Słupska i Poznania powołano w obu tych ośrodkach specjalne zespoły, których zadaniem jest wdrażanie mechanizmów równości obywatelskiej. Dotyczy to m.in. znajomości przez pracowników centrum obsługi mieszkańców języka migowego czy też przystosowywanie pomieszczeń urzędów do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Słupsk jest pierwszym miastem w Polsce, które „Kartę różnorodności” podpisał, co miało miejsce rok temu. Teraz Poznań poprzez wspólną inicjatywę obu pełnomocniczek prezydentów staje się partnerem naszego miasta w podejmowaniu tzw. antydyskryminacyjnych działań. Panie chcą pokazać, w jaki sposób takie praktyki należy wdrażać, aby uczynić środowisko pracy w mieście możliwie jak najbardziej równym dla każdego zatrudnionego i każdej zatrudnionej.

Od początku kadencji prezydenta Biedronia mamy w tym zakresie w Słupsku bardzo dobrą praktykę – mówi Beata Maciejewska, doradczyni prezydenta ds. zielonej energii. – Zwróciliśmy uwagę, że brakuje kobiet w nazwach ulic, że kobiety na wysokich stanowiskach mogą, jeśli chcą, korzystać z formy żeńskiej. Tak dzieje się także we wszystkich naszych ogłoszeniach. Dbamy, aby nowe budynki, nowe obiekty przez nas projektowane były dostępne dla osób w różnym wieku, z różnym rodzajem sprawności, z różnymi potrzebami. Staramy się czynić miasto Słupsk różnorodnym, otwartym i wygodnym miejscem dla każdego.

Współpraca została po raz pierwszy potwierdzona już na początku kwietnia, podczas spotkania prezydentów obu miast w Poznaniu. Pierwsze plany przewidują spotkanie pełnomocników i pełnomocniczek włodarzy miast z całego kraju już w następnym miesiącu.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.