K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Jutro pracuję u siebie!

0

Zakład Doskonalenia Zawodowego we współpracy ze szczecińską firmą INBiT realizuje projekt „Jutro pracuję u siebie!”. W ramach akcji osoby biorące w niej udział mogą otrzymać wsparcie finansowe oraz skorzystać ze szkoleń z zakresu przedsiębiorczości.

Jutro pracuję u siebie!” to nazwa projektu realizowanego przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Słupsku we współpracy ze szczecińską firmą INBiT. Polega on na aktywizacji oraz wsparciu finansowym osób, które chcą rozpocząć własną działalność gospodarczą. Izabela Grzeszczak, koordynator projektu z Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Słupsku, informuje, ze zainteresowani mogą liczyć na wsparcie szkoleniowo-doradcze w ramach ABC przedsiębiorczości, szkolenia grupowe z zakresu pisania biznesplanu, konsultacje indywidualne, a także dotacje na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej w wysokości około 24 tysięcy złotych oraz pomostowe wsparcie finansowe sięgające nawet tysiąca złotych miesięcznie przez rok.

Aby przystąpić do projektu, należy spełnić pewne warunki. Jednym z nich jest zamieszkiwanie w województwie pomorskim na terenach o niskim stopniu przedsiębiorczości i wysokim stopniu bezrobocia. Uczestnikami mogą być osoby bezrobotne lub bierne zawodowo po 30. roku życia, spełniające jeden z warunków, wśród których są między innymi niepełnosprawność, długotrwałe bezrobocie lub niskie kwalifikacje zawodowe.

Projekt podzielony został na trzy tury. Obecnie kończy się część szkoleniowo-doradcza. W następnej kolejności przewidziane są rozmowy kwalifikacyjne, które na pozwolą wyłonić beneficjentów projektu. Nadal prowadzony jest też nabór chętnych w ramach trzeciej tury przyjmowania formularzy rekrutacyjnych.

Działanie pod nazwą „Jutro pracuję u siebie!” to jeden z wielu projektów aktywizacji bezrobotnych na terenie województwa pomorskiego. Wszystkie osoby zainteresowane mogą uzyskać niezbędne informacje drogą internetową lub odwiedzając siedzibę ZDZ przy ulicy Szczecińskiej.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.