K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Reaktywacja straży miejskiej

0

Straż Miejską w Łebie zlikwidowano w 2015 roku. Obecnie planowana jest reaktywacja samorządowej formacji mundurowej. Ma ona składać się z co najmniej dziesięciu strażników. W najbliższym czasie łebscy rajcy mają podjąć decyzję w tej sprawie.

Po niespełna dwóch latach od podjęcia decyzji o całkowitym rozwiązaniu umundurowanej formacji postanowiono reaktywować Straż Miejską w Łebie. W tej sprawie przygotowano już projekt uchwały, który zostanie rozpatrzony podczas najbliższych obrad. Burmistrz tłumaczy, że strażnicy są potrzebni w mieście, ale wyłącznie w sezonie letnim. Andrzej Strzechmiński zaznacza, że na negatywny wizerunek strażników miejskich zapracowali funkcjonariusze w całej Polsce, którzy zamiast prowadzić działania edukacyjno-dyscyplinujące, w wielu wypadkach zajmowali się karaniem mieszkańców i kierowców za złe parkowanie. Zdaniem burmistrza, w większości sytuacji wystarczyłaby życzliwość i pouczenie dotyczące konkretnego zachowania.

W Łebie, w sezonie letnim ma pracować dziesięciu – ewentualnie dziewięciu – strażników i komendant. Działania strażników mają wpłynąć przede wszystkim na zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców oraz wczasowiczów przebywających i wypoczywających na terenie miasta.

Burmistrz Andrzej Strzechmiński podkreśla, że w sezonie Łeba rozrasta się do bardzo dużego miasta. Chociaż pewne obowiązki spoczywają na państwie, to wywiązywanie się z nich obciąża samorządy. Budzi powszechne zdumienie, że taka gmina jak Łeba musi partycypować w utrzymaniu policji czy straży granicznej, a jeszcze powoływać straż miejską na sezon letni. Dlaczego? Burmistrz nie ma wątpliwości – nikt nie stara się pomóc samorządom w zapewnienie mieszkańcom i turystom poczucia bezpieczeństwa. Sezonowa straż miejska jest wyjściem naprzeciw tym oczekiwaniom.

Na utrzymanie Straży Miejskiej w Łebie potrzebne będzie około 100 tysięcy złotych.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.