K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Stabilnie z biznesem

0

Wielkopolski Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości i Edukacji organizuje w Słupsku dwa projekty. Osoby bezrobotne mogą w siedzibie placówki uzyskać wsparcie zarówno finansowe, jak i szkoleniowe.

Dwa projekty organizowane przez Wielkopolski Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości i Edukacji są adresowane do bezrobotnych z regionu. Osoby biorące udział w obu z nich mogą wiele zyskać – od kapitału na start po szkolenia w kierunku wybranej specjalizacji zawodowej.

Czas na biznes” to projekt skierowany do osób pozostających bez pracy, które zamieszkują obszar wiejski powiatu słupskiego oraz miasta Ustka i Kępice. Adresowany jest do tych, którzy chcą rozpocząć działalność gospodarczą. Wszyscy zainteresowani spełniający kryteria projektu objęci zostaną pomocą Wielkopolskiego Instytutu Rozwoju Przedsiębiorczości i Edukacji.

Beneficjentami projektu mogą zostać osoby wyłącznie powyżej 30. roku życia, należący do jednej z grup kwalifikujących je do uczestnictwa w przedsięwzięciu. Zgodnie z regulaminem odbiorcami mogą być osoby albo po 50. roku życia, albo osoby niepełnosprawne, o niskich kwalifikacjach zawodowych – czyli z wykształceniem średnim lub niższym, a także kobiety.

Projekty finansowane są z funduszy europejskich oraz wspierane przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. „Czas na biznes” pozwala otrzymać dotację nawet do 22 tysięcy złotych lub wsparcie pomostowe do 1.650 złotych miesięcznie.

Drugą propozycją aktywizacji zawodowej mieszkańców zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy jest Centrum Stabilnego Zatrudnienia. To forma wsparcia pozwalająca poszerzyć kwalifikacje zawodowe poprzez szkolenia, a także umożliwiająca poszukiwanie miejsc pracy. Oferowane są trzymiesięczne staże subsydiowane, w ramach których wypłacane jest świadczenie stażowe. W dalszej kolejności osoby kierowane są do zatrudnienia subsydiowanego. Ciekawą formą pomocy – zaznacza Małgorzata Żebrowska z WIRPE, koordynator projektu – jest też możliwość uzyskania dodatku relokacyjnego, który pokrywa koszty związane z zatrudnieniem na terenie odległym od biura organizatora projektu powyżej 50 kilometrów. To korzystna propozycja zwłaszcza dla tych, którzy znajdą pracę w większych ośrodkach, np. w Trójmieście.

Osoby zainteresowane mogą uzyskać informację oraz odpowiedzi na pytania w biurze projektu przy alei 3 Maja 44 lub na stronach internetowych projektów: www.czasnabiznes.wirpe.pl oraz www.centrumzatrudnienia.wirpe.pl.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.