K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Utrudnienia na 214

0

Na przebudowywanym odcinku drogi wojewódzkiej nr 214 zmieniono organizację ruchu. Wprowadzono ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami i dłuższą drogą dojazdu do Łeby.

Rozpoczęła się budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 214 wraz z budową obwodnicy Wicka. Podczas realizacji tej inwestycji obwiązuje tymczasowa organizacja ruchu na odcinku Łeba-Białogarda. Jadąc w kierunku nadmorskiego kurortu trzeba liczyć się z utrudnieniami, gdyż wprowadzono ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną.

W ramach inwestycji przewidziano, między innymi, budowę ciągu pieszo-rowerowego i chodników, przebudowę istniejących i budowę nowych zatok autobusowych, budowę i rozbudowę oświetlenia drogowego, kanalizacji deszczowej. Prowadzona będzie również wycinka drzew i krzewów kolidujących z projektowanymi elementami.

Trasa wojewódzka 214 ze względu na ruch jest silnie obciążona, szczególnie w sezonie letnim. Realizacja projektu infrastrukturalnego ma przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zmniejszenia ilości kolizji i wypadków na tym newralgicznym odcinku.

Zakończenie robót budowlanych powinno nastąpić w połowie 2018 roku.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.