K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Kobylnicki Budżet Obywatelski

0

Rusza trzecia już edycja Kobylnickiego Budżetu Obywatelskiego. Urząd Gminy Kobylnica rozpoczął przyjmowanie wniosków na realizację zadań obywatelskich, które w późniejszym terminie poddane zostaną głosowaniu mieszkańców.

Do 18 maja mieszkańcy gminy Kobylnica mogą zgłaszać propozycje zadań do Kobylnickiego Budżetu Obywatelskiego 2018. To już trzecia edycja przedsięwzięcia, dzięki któremu obywatele mogą samodzielnie zadecydować o rozdysponowaniu pieniędzy publicznych na wybrane przez siebie projekty.

Każdy mieszkaniec, który ukończył 16. rok życia, ma w drodze głosowania możliwość indywidualnego wyboru zadań do realizacji, ale i sam może być autorem projektu, który w jego ocenie powinien być poddany pod rozwagę mieszkańców. W roku bieżącym samorządowcy gminy przeznaczyli na inicjatywy obywatelskie 400 tysięcy złotych – o 50 więcej niż w 2016 roku.

Na propozycje zadań czekamy do 18 maja – informuje Karol Kotusiewicz, specjalista ds. wizerunku gminy Kobylnica – a więc mieszkańcy mają prawie miesiąc, aby zaproponować projekty, na realizację których chcieliby otrzymać pieniądze z budżetu samorządu.

Przedsięwzięcie podzielone jest na dwie części – infrastrukturalną oraz społeczną. W zeszłorocznej edycji znaczna część mieszkańców wybierała zadania społeczne, wśród których znalazły się między innymi wydarzenia kulturalne, np. festyny.

Zadania można zgłaszać na dwa sposoby: drogą tradycyjną, dostarczając odpowiedzi formularz do sekretariatu Urzędu Gminy Kobylnica przy ulicy Głównej 20, bądź drogą elektroniczną poprzez platformę: kobylnica.wybiera.pl.

Musimy pamiętać, że w obydwu wypadkach takie zadanie musi być poparte 15 podpisami osób, które stale zamieszkują gminę Kobylnica i które ukończyły 16. rok życia – wyjaśnia Karol Kotusiewicz. – Zachęcamy wszystkich mieszkańców, aby aktywnie włączyli się w realizację Kobylnickiego Budżetu Obywatelskiego, zgłaszali ciekawe projekty, a później decydowali o tym, które z tych projektów zostaną wybrane.

Wartość jednego zadania infrastrukturalnego nie może przekroczyć 70.000 złotych brutto, natomiast w wypadku zadań społecznych próg ten wynosi 5.000 złotych. Pełny wykaz projektów zostanie opublikowany po upływie terminu składania wniosków.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.