K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Praca, przyszłość, samodzielność

0

W słupskim Ośrodku Szkolno-Wychowawczym odbyła się we wtorek konferencja, na której spotkali się przedstawiciele różnych grup zajmujących się osobami niepełnosprawnymi. Uczestnicy wydarzenia wspólnie debatowali o przyszłości wychowanków OSW.

Na konferencji w słupskim Ośrodku Szkolno-Wychowawczym spotkali się przedstawiciele grup zajmujących się opieką nad osobami niepełnosprawnymi, urzędnicy jednostek samorządowych oraz zaproszeni goście. Brali oni udział w dyskusji na temat obecnej i przyszłej sytuacji wychowanków placówek na rynku pracy i w życiu codziennym. Troska o los swoich podopiecznych zawsze przyświecała pedagogom OSW, nie zawsze jednak mieli oni możliwości, aby sprostać problemom, z jakimi stykali się ich uczniowie po zakończeniu edukacji.

Zrozumieliśmy, że sami nie jesteśmy w stanie nic zrobić – przyznała Zofia Stodoła ze słupskiego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego – że musimy prosić innych o pomoc, by wspólnie się zastanowić, co można zrobić dla naszych niepełnosprawnych intelektualnie absolwentów.

Konferencja rozpoczęła się od uroczystego przedstawienia przybyłych na nią gości. Następnie wychowankowie ośrodka, wypełniając program części artystycznej, zaprezentowali specjalnie przygotowane na tę okazję przedstawienie.

Z danych demograficznych wynika, że około 15 procent populacji ludzkiej na świecie stanowią osoby niepełnosprawne. Dotyczy to każdego miejsca, każdej społeczności, dlatego działania pomocowe dla tych osób powinny znaleźć się wśród zadań władz samorządowych, organizacji pozarządowych, instytucji opiekuńczych, ale i powinny wynikać z głębokiej wrażliwości wspólnoty mieszkańców.

Zakres problemów, które dotyczą osób niepełnosprawnych, jest bardzo szeroki – podkreśla Violetta Karwalska, dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Słupsku. – Najbardziej istotnym jest izolacja społeczna, która wiąże się z brakiem samodzielności tych ludzi i koniecznością zapewnienia im opieki. Funkcjonuje też negatywne postrzeganie przez pracodawców osób niepełnosprawnych – stąd niski poziom ich aktywności zawodowej – pokutuje też brak przygotowania szkół, zakładów pracy, instytucji do przyjęcia pracowników bądź uczniów z niepełnosprawnościami. To również stereotypy: jeśli pracownik niepełnosprawny, to i zwiększona liczba zwolnień lekarskich, obawy, że niepełnosprawny oznacza niepełnowartościowy.

Uczestnicy konferencji będą starali się walczyć z tego typu stereotypami, aby uczynić środowisko oraz rynek pracy bardziej atrakcyjnym zarówno dla osób niepełnosprawnych, jak i dla potencjalnych pracodawców. Wnioski wypływające z dyskusji zostaną wykorzystane przez organy władz miasta oraz organizacje zajmujące się poprawą sytuacji wychowanków OSW.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.