K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Pieniądze na węzeł i Swołowo

0

Powiat zdecydował o udzieleniu pomocy finansowej miastu Słupsk. Przeznaczy 750 tysięcy złotych na realizację węzła transportowego. Ponadto finansowo wsparto także rewitalizację Swołowa.

Powiat słupski wspomoże finansowo miasto w budowie węzła transportowego w ramach miejskiego obszaru funkcjonalnego. Całkowity koszt projektu to około 45 milionów złotych. Część tej kwoty planuje się pozyskać z funduszy europejskich, natomiast 13 milionów będzie stanowić wkład własny samorządów.

Podczas ostatniej sesji radni powiatu postanowili wspomóc miasto Słupsk w projekcie realizowanym w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego. Przedsięwzięcie to będzie polegać na budowie dworca autobusowego wraz z parkingami i przejściem podziemnym pod dworcem PKP oraz ciągami pieszo-rowerowymi umożliwiającymi dotarcie do węzła. Ponieważ z tej infrastruktury korzystać będą także mieszkańcy spoza samego miasta, dlatego radni powiatu słupskiego zdecydowali się przeznaczyć na realizację inwestycji 750 tysięcy złotych.

Pieniądze te będą wypłacane w trzech transzach w latach 2019, 2020 i 2021 w równych kwotach – po 250 tysięcy złotych – poinformował Paweł Lisowski, członek zarządu powiatu słupskiego.

Nie zapomniano także o perełce Krainy w Kratę, czyli Swołowie. Tutaj pieniądze przeznaczono na rewitalizację zabytkowych zagród i remont drogi powiatowej.

W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko przeprowadzone zostaną tej miejscowości prace renowacyjne sześciu budynków oraz zabytkowych organów znajdujących się w miejscowym kościele. Wkład powiatu będzie polegać na przebudowie drogi powiatowej na terenie Swołowa.

Powiat słupski podpisał także umowę partnerską ze swoim kieleckim odpowiednikiem. Współpraca będzie dotyczyć takich dziedzin, jak turystyka, kultura, szkolnictwo i ochrona zdrowia.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.