K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Światowy Dzień Inwalidów

0

Rokrocznie Zarząd Główny Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów inicjuje obchody związane ze Światowym Dniem Inwalidów. Członkowie oddziału rejonowego w Lęborku także nie zapomnieli o osobach niepełnosprawnych i ich problemach. W środę odbyło się spotkanie poświęcone idei szerzenia tolerancji i wzajemnego wsparcia.

Otwarcie o ludziach z różnymi niepełnosprawnościami i sposobie radzenia sobie z inwalidztwem mówi się podczas spotkań członków zarządu rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Lęborku. Zbiórka integracyjna odbyła się wczoraj w jednej z lokalnych restauracji.

Beata Gołojuch, sekretarz zarządu rejonowego PZERiI w Lęborku mówi, że w spotkaniu, oprócz zaproszonych gości, bierze udział 165 członków stowarzyszenia. Andrzej Kaczorowski, przewodniczący zarządu rejonowego PZERiI w Lęborku dodaje, że tegoroczny Światowy Dzień Inwalidy obchodzony jest pod hasłem „Polska krajem przyjaznym dla osób niepełnosprawnych”. Zostało on ogłoszone przez zarząd główny związku.

Z tej okazji przed liczną widownią zaprezentowały się, między innymi, dzieci z Przedszkola nr 10 w Lęborku.

Tego typu inicjatywy są z pewnością potrzebne i pomocne osobom borykającym się na co dzień z trudnościami wynikającymi z inwalidztwa. Spotkania cieszą się popularnością, o czym świadczy zwiększająca się z roku na rok liczba członków związku. Obecnie na terenie powiatu lęborskiego funkcjonuje sześć kół, w tym nowo powstałe w Cewicach.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.