K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Termomodernizacja w partnerstwie

0

Na terenie powiatów lęborskiego i wejherowskiego trwa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej. Partnerzy projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej spotkali się wczoraj w Starostwie Powiatowym w Lęborku.

Przyznanie wielomilionowego dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pozwoliło na termomodernizację budynków użyteczności publicznej na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Lęborka. Wicestarosta Elżbieta Godderis nie ukrywa, że ten projekt jest o tyle trudniejszy w realizacji, że wszystkie wnioski o płatności muszą być uzgodnione z partnerami i przechodzić przez lęborskie starostwo. Dotyczy to gmin Nowa Wieś Lęborska i Łęczyce.

W tym tygodniu odbyło się kolejne z cyklicznych spotkań partnerów projektu. Omówiono zadania już wykonane oraz plany na przyszłość. Co ważne, wszyscy partnerzy wyłonili wykonawców robót remontowo-budowlanych. Elżbieta Godderis zapewnia, że inżynierowie świetnie dają sobie radę i prace idą zgodnie z harmonogramem.

Zakres prac wynika z wykonanych wcześniej audytów energetycznych. Zakończenia robót budowlanych ma nastąpić w 2018 roku.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.