K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Rozprawa o użytkowanie

0

Dzisiaj, 5 maja, odbyła się kolejna już rozprawa dotycząca nielegalnego użytkowania przez miasto Słupsk części działki cmentarnej przy siedzibie stowarzyszenia Dom na Rozstaju Kultur i Religii. Rozstrzygnięcie sądu ma ustalić faktyczny podział nieruchomości i ewentualny zakres naruszenia prawa własności.

Sprawa dotyczy przekazanego gminie żydowskiej w 2002 roku terenu, który stał się przedmiotem sporu 12 lat później. Nasza telewizja ujawniła wtedy, że część działki została bezprawnie włączona w granice cmentarza komunalnego i użytkowana na potrzeby pochówków. Podczas postępowania na jaw wyszły niezgodności pomiędzy dokumentacją a faktycznym rozmiarem działki.

Na odbywającej się 5 maja rozprawie została przesłuchana jako świadek urzędniczka, która w 2002 roku pełniła stanowisko kierownicze w Urzędzie Miejskim w Słupsku i uczestniczyła w oględzinach oraz przekazaniu działki. Podczas przesłuchania świadek zwróciła uwagę na możliwe błędy w pomiarach geodezyjnych, które wynikały z… wieku używanego sprzętu. Dodatkowo geodeta nie był obecny przy przekazaniu działki oraz nie przekazał nowym właścicielom znaków granicznych.

Po przesłuchaniu świadka sąd odroczył sprawę, uzasadniając to faktem, że obecna na sali sędzia wykonywała czynności procesowe w ramach zastępstwa. Decyzja o ustaleniu faktycznego rozmiaru działki oraz jej prawidłowym podziale ma zapaść na kolejnej rozprawie, którą poprowadzić ma sędzia zajmujący się nią od początku.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.