K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Strażacka zmiana

0

W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku nastąpiły kolejne zmiany na stanowisku kierowniczym. Pełnienie obowiązków komendanta powierzono mł. bryg. Adamowi Wiczkowskiemu.

Pomorski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku powierzył czasowo pełnienie obowiązków komendanta powiatowego w Lęborku mł. bryg. Adamowi Wiczkowskiemu. To kolejna personalna zmiana na tym stanowisku.

Adam Wiczkowski wspomina początki swojej kariery strażackiej. Rozpoczął ją w Słupsku w 1989 roku, jeszcze w komendzie wojewódzkiej PSP. W trakcie wieloletniej służby zdobył bogate doświadczenie. Przez ostatnie dziesięć lat przed objęciem nowych obowiązków zajmował stanowisko zastępcy naczelnika ośrodka szkolenia w Słupsku – jednostki będącej siedzibą zamiejscową komendy wojewódzkiej PSP w Gdańsku. Adam Wiczkowski zaznacza, że obowiązki komendanta pełnić będzie do 17 czerwca. Na razie wdraża się w nowe obowiązki i zadania. Poznaje jednostkę i podejmuje stawiane jej wyzwania. Nie jest natomiast w stanie określić, co będzie po 17 czerwca.

Czy zostaną dokonane kolejne zmiany kadrowe na stanowisku kierowniczym w lęborskiej straży powiatowej – okaże się za półtora miesiąca.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.