K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Żeglarski partner dla Mechanika

1

Zespół Szkół Mechanicznych i Logistycznych w Słupsku ma od poniedziałku kolejnego partnera. W gabinecie prezydenta miasta podpisano umowę o współpracy szkoły z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Szkół Żeglarskich ISSA Global.

W gabinecie prezydenta miasta doszło w poniedziałek do podpisania porozumienia o współpracy między Zespołem Szkół Mechanicznych i Logistycznych w Słupsku a Międzynarodowym Stowarzyszeniem Szkół Żeglarskich ISSA Global. Dotyczy ono wsparcia przez stowarzyszenie edukacji klasy o profilu żeglarskim w słupskim Mechaniku.

Profil morski prowadzony jest w szkole już drugi rok. Młodzież odbyła kursy żeglarskie, przy czym zaplanowane są jeszcze motorowodne. W 2017 roku dwójka uczniów odbędzie także w Chorwacji praktyki na jachtach, a kilku kolejnych zdobywać będzie doświadczenie na statkach, co jest konsekwencją porozumienia z Polską Żeglugą Bałtycką.

Trzecią stroną porozumienia jest miasto Słupsk, reprezentowane przy podpisaniu dokumentu przez wiceprezydent Krystynę Danilecką-Wojewódzką. Międzynarodowe Stowarzyszenie Szkół Żeglarskich zobowiązało się do wspierania uczniów szkoły – między innymi poprzez pomoc w organizacji wyjazdów zagranicznych na statkach – a także miasta, poprzez działalność szkoleniową na regionalnych akwenach.

Współpracujemy z kilkoma szkołami, m.in. w Słupsku, od pięciu lat organizujemy festiwale żeglarskie na Wybrzeżu i Mazurach, ale także na innych wodach, gdzie można pływać jachtami. Od pewnego czasu zajmujemy się także wymianą młodzieży między krajami. W ubiegłym roku była to impreza polsko-niemiecka, teraz polsko-chorwacka – mówi Tomasz Lipski, prezes zarządu ISSA Global.

Nie jest to pierwsze już porozumienie podpisane przez słupski Mechanik. Szkoła może pochwalić się również współpracą z wojskiem. Wszystko to pozwala uczniom rozwijać się w wybranym przez siebie kierunku edukacji i korzystać z dodatkowych narzędzi dydaktycznych.

(opr. jwb)

DyskusjaJeden komentarz