K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Kontrowersyjne odwołanie

0

Rada Miejska w Lęborku odwołała dotychczasowego przewodniczącego i powołała nowego. Przed ogłoszeniem wyników tajnego głosowania radni dyskutowali o przyczynach odwołania.  Zamieszczamy poszerzoną relację ze środowych obrad sesji nadzwyczajnej.

Publicysty

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.