K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Koniec sądowej sagi

0

Trwający ponad dwa i pół roku proces Janiny D., byłej szefowej słupskiego PCK i Adama K., byłego pracownika Domu Interwencji Kryzysowej dobiegł końca. Dzisiaj w Sądzie Rejonowym w Słupsku zapadł wyrok w tej sprawie.

Proces Janiny D., byłej szefowej słupskiego PCK oraz Adama K., byłego pracownika Domu Interwencji Kryzysowej w Słupsku toczył się od ponad dwóch i pół roku. Dzisiaj (16 maja) w Sądzie Rejonowym w Słupsku odbyła się publikacja wyroku w tej sprawie.

Sędzia Joanna Sikora odczytała wyrok, który uznaje Janinę D. winną tego, że w okresie od 7 lutego 2008 roku do 12 marca 2013 roku spłacała pieniędzmi PCK, bez zgody zarządu PCK, własne zobowiązania z tytułu korzystania z telefonu oraz dokonywała opłat za paliwo w wysokości przekraczającej kwotę przyznanych jej ryczałtów na użytkowanie samochodu prywatnego do celów służbowych. W ten sposób przywłaszczyła sobie kwotę 12.273 złotych.

Sąd zwrócił też uwagę na nieprawidłowe postępowanie oskarżonej w sprawie umów zawartych z czterema pracownicami. Zamiast podpisywać trzecią, bezterminową umowę, Janina D. przedłużała ją kolejny raz na czas określony. Adam K. był oskarżony o nadużycie swoich uprawnień wobec pary emerytów, co miało skutkować niezgodnym z prawem przejęciem przez niego nieruchomości wartej ponad 70 tys. zł.

Sąd skazał Janinę D. na 11 miesięcy pozbawienia wolności i warunkowo zawiesił wykonanie kary na okres próby w wymiarze 3 lat. Natomiast Adam K. został skazany na rok pozbawienia wolności, 80 stawek dziennych grzywny, przy ustaleniu jednej stawki dziennej na poziomie 50 złotych. Kara pozbawienia wolności zawieszona została warunkowo na 4 lata.

Karę finansową sąd wymierzył także Janinie D. Oskarżeni nie byli obecni na sali w momencie odczytania wyroku. Nie wiadomo, czy strony będą odwoływać się od wyroku do sądu wyższej instancji.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.