K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

W blasku kruszcu

0

Muzeum w Lęborku otrzymało dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dzięki wsparciu realizowany będzie projekt pod nazwą „Blask kruszcu i pokusy Rzymu. Okazałe groby z okresu wpływów rzymskich na nekropoli w Czarnówku”.

Projekt obejmuje pełne opracowanie dziesięciu niezwykle bogato wyposażonych grobów z końca II wieku n.e. zawierających tak zwane importy rzymskie i luksusowe wyroby pochodzenia lokalnego. Na planowane działania Muzeum w Lęborku, oprócz środków własnych, otrzymało wsparcie finansowe z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Mariola Pruska, dyrektor Muzeum w Lęborku cieszy się z kwoty dofinansowanie, czyli prawie 70 tys. zł. Przeznaczona ona zostanie na analizy, ekspertyzy i całość opracowania. Ma jednocześnie ogromną satysfakcję, bo świat nie tylko specjalistów oczekuje na dalsze opracowania unikatowych nekropolii w Czarnówku.

Przewidziano również dokonanie analizy ról pochowanych osób, odgrywanych w procesie formowania się nowych elit władzy w okresie przekształceń politycznych na Pomorzu. Archeolog Agnieszka Krzysiak wyjaśnia, że projekt dotyczy w głównej mierze opracowania materiałów archiwalnych, czyli dotyczących badań prowadzonych od roku 1996 do 2000. Materiały zostały już przekazane lęborskim muzealnikom. W związku z tym, że placówka lęborska zgromadziła już wszystkie skarby znalezione w Czarnówku, jest teraz odpowiedzialna za ich opracowanie, udostępnienie. Dzięki współpracy z Muzeum Archeologicznym w Warszawie i wybitnymi specjalistami, lęborscy muzealnicy będą mogli upublicznić informacje na temat najbogatszych grobów. Do tego będzie to próba rekonstrukcji ówczesnych elit władzy, ich kontaktów handlowych, sposobów grzebania oraz charakteru obrządku pogrzebowego i towarzyszących mu zachowań. Agnieszka Krzysiak ma nadzieję, że ze względu na taką tematykę książka okaże się bardzo ciekawa.

Materialnym efektem realizacji zadania będą między innymi dwie publikacje książkowe, które zostaną wydane w ramach prestiżowej serii wydawniczej Monumenta Archeologica Barbarica.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.