K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Rycerze Floriana

0

W Zespole Szkół im. Strażaków Polskich w Nowej Wsi Lęborskiej odbyła się uroczystość związana jubileuszem nadania placówce patrona. W organizację specjalnego apelu z występami artystycznymi zaangażowała się cała społeczność szkolna.

Licznie zaproszeni goście, w tym strażacka delegacja z pełniącym obowiązki komendantem powiatowym w Lęborku, uczestniczyli w podniosłej uroczystości szkolnej w Nowej Wsi Lęborskiej. W ten sposób upamiętniono jubileusz nadania nowowiejskiemu zespołowi szkół imienia Strażaków Polskich.

Grażyna Wójcik, dyrektor Zespołu Szkół w Nowej Wsi Lęborskiej przypomniała, że patron to ktoś, kogo chcemy naśladować. Jego osiągnięcia są wzorem, a wartości przez niego reprezentowane są bliskie dzieciom i młodzieży. – Przyjęcie patrona wyznacza szkole cele. Sprawia, że wszyscy się z nim identyfikują. Dlatego 20 lat temu nasza szkoła wybrała „powołanych przez Boga, gotowych, by służyć, rycerzy Floriana”. Czyli strażaków polskich – powiedziała dyrektorka.

Podziękowano za trud i poświęcenie osobom, które z narażeniem życia walczą z jednym z najgroźniejszych żywiołów. Przygotowano również bogaty program artystyczny nawiązujący do strażackiej służby.

Święto Patrona Szkoły rokrocznie organizowane jest przy współpracy z jednostką OSP w Nowej Wsi Lęborskiej.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.