K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Bezpiecznie w cyberprzestrzeni

0

W Akademii Pomorskiej w Słupsku podpisane zostało porozumienie pomiędzy Instytutem Bezpieczeństwa Narodowego AP a Naukową i Akademicką Siecią Komputerową. Jest to kolejny krok uczelni w kierunku jej rozwoju.

W budynku Akademii Pomorskiej przy ulicy Bohaterów Westerplatte doszło do podpisania współpracy pomiędzy Instytutem Bezpieczeństwa Narodowego a Naukową i Akademicką Siecią Komputerową. Umowa dotyczy nowych form rozwoju naukowego zarówno dla uczelni, jak i jej studentów.

Dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa Narodowego AP prof. Andrzej Urbanek poinformował, że władze uczelni wystąpiły do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z wnioskiem o uruchomienie nowego kierunku studiów inżynierskich – cybernetyki społecznej. W ramach tej propozycji Akademia planuje kształcenie w dwóch specjalnościach – cyberbezpieczeństwa z elementami kryptografii i kryptologii oraz inżynierii cybermediów. Z jednej strony do potrzeb tego dynamicznego rynku pracy przygotowywani będą specjaliści, którzy po ukończeniu studiów podejmą zatrudnienie w instytucjach wrażliwych na zagrożenia cyfrowe, z drugiej – edukowane będą osoby obsługujące cybermedia, i to nie tylko pod kątem urządzeń cyfrowych, ale także internetowych źródeł informacji, np. telewizji lub radia.

Wkrótce więc Akademia Pomorska będzie oferować studia licencjackie ukierunkowane na bezpieczeństwo w sieci w zakresie diagnozowania i terapii negatywnych zjawisk w cyberprzestrzeni, z możliwością wyboru specjalności związanych z cybermediami.

Oprócz tego, że przygotujemy inżynierów do obsługi cybermediów, chcemy także – mówi prof. Andrzej Urbanek – kształcić specjalistów, którzy w cybermediach będą umieli swobodnie się poruszać i tworzyć nowy typ dziennikarstwa e-medialnego. Specjalność, którą zaproponowaliśmy, to także zarządzanie systemami e-administracji, nad którymi – jak wiadomo – trwają intensywne prace rządu związane z ich wdrażaniem. Dlatego potrzeba będzie wyspecjalizowanych w tym kierunku osób i w urzędach, i we wszystkich instytucjach administracji publicznej.

Podpisanie współpracy miało miejsce w trakcie trwającej na uczelni konferencji naukowej „Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni. Wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa strukturalnego i personalnego”. Do udziału w niej zostały zaproszone polskie ośrodki naukowe, których przedmiotem zainteresowania jest szeroko rozumiane bezpieczeństwo w sieci.

Przedstawiciele Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej zobowiązali się jako strona porozumienia do objęcia patronatem nowego kierunku studiów. Instytut ten będzie także uczestniczyć w wybranych zajęciach, co znajdzie przełożenie w praktycznym wymiarze kształcenia akademickiego. Tym samym uczelnię wspomogą swoim doświadczeniem wykładowcy praktycy, którzy umożliwią studentom chcącym rozwijać swoje zainteresowania odbywanie praktyk i staży w ośrodku badawczym NASK-u. Będzie to także pole do projektowania rozwiązań, w jaki sposób cybernetyka społeczna może ewoluować i poprzez nowe specjalności zaspokajać potrzeby różnych środowisk.

Jest to kolejne już porozumienie o współpracy podpisane przez słupską uczelnię. Pomysłodawcy mają nadzieje, że wspomoże ono starania o przekształcenie akademii w uniwersytet.

(opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.