K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Kanalizacja za 17 milionów

0

Gmina Kobylnica za 17 milionów złotych skanalizuje wszystkie należące do niej miejscowości. Projekt zakłada budowę kompleksowego systemu oczyszczania i odprowadzania ścieków.

Nowa inwestycja w rozbudowę gminnej kanalizacji jest kontynuacją dwóch poprzednich etapów. Po 18 latach rozwoju infrastruktury ściekowej Kobylnica niemal w stu procentach podłączona jest do sieci kanalizacyjnej. Tylko nieliczne gminy w Polsce mogą cieszyć się takim komfortem.

Środki na realizację przedsięwzięcia pozyskane zostały z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w postaci dotacji i pożyczki. Leszek Kuliński, wójt Gminy Kobylnica, poinformował, że budowane będą zbiorcze systemy odprowadzania ścieków w ośmiu miejscowościach, które spośród 25 leżących w obszarze gminy nie zostały dotąd skanalizowane. Dotyczy to bezpośrednio około 1,6 tysiąca mieszkańców mających swoje domostwa w Słonowicach, Dobrzęcinie, Komorczynie, Zębowie, Płaszewie, Zagórkach, Wrzącej, Ściegnicy i Bzowie.

Są to miejscowości, w których do tej pory funkcjonowała kanalizacja szczątkowa – wyjaśnia wójt Kuliński – gdzie mieszkańcy ponosili dość duże koszty związane z opróżnianiem zbiorników bezodpływowych.

Oprócz powstania sieci inwestycja przewiduje jednoczesną budowę przyłączy do nieruchomości. Ponadto każda miejscowość będzie posiadać własną biologiczną oczyszczalnię. Całość posłuży nie tylko wygodzie mieszkańców, ale i ochronie środowiska. Piotr Biński, sołtys Bzowa i Kczewa, podkreśla, że z chwilą uruchomienia kompleksowego systemu odprowadzania ścieków zniknie niemały problem dla mieszkańców związany z fetorem, jaki obecnie pojawia się przy opróżnianiu przydomowych zbiorników.

Koniec realizacji projektu planowany jest na połowę listopada 2018 roku. Niedługo po jego zakończeniu gmina zacznie szykować się do instalacji przydomowych oczyszczalni.

(opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.